Gwniadwaith Gwych er lles y GIG! | Addysg Oedolion Cymru

Gwniadwaith Gwych er lles y GIG!

8-Mehefin-2020
Rhannu

Mae ein staff wedi bod yn rhan o’r ymdrech ehangach i ddarparu sgrybs ar gyfer gweithwyr y GIG. Mae ein cydweithiwr, Sian Williams, yn sôn wrthym am ei hymdrechion hyd yma gyda grŵp yng Nghaerffili.

Mae Sian yn un o’n prif weinyddwyr, ac fel arfer yn gweithio o’n swyddfa yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, yn ystod pandemig Covid-19, yn ogystal â’r ffaith ei bod hi bellach yn gweithio o gartref, mae hi hefyd wedi gwirfoddoli gyda grŵp lleol yng Nghaerffili o’r enw For the Love of Scrubs, yn gwneud sgrybs ar gyfer staff y GIG, sy’n gweithio yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Dyma a ddywedodd Sian am y gwaith: “Ar ôl gweld ymdrechion ein gweithwyr yn y GIG, ces i fy sbarduno i ymuno â’r grŵp. Rydw i wedi gallu gwnïo erioed, felly meddyliais y byddwn yn mynd ati i roi f’ymdrechion ar waith!”

Fe wnaeth Mia Beechey, sy’n un o garfanau grŵp Sian, sefydlu tudalen GoFundMe, sydd wedi codi dros £500 hyd yma, i helpu talu costau am y ffabrig; mae hi wedi rhoi rhai o’r cyflenwadau i ychydig o wniadyddesau lleol hefyd, sydd hefyd yn gwneud sgrybs.

Dywedodd Mia wrthym ni, “Mae angen mwy o ffabrig yn barod ar y menywod rwy’n eu cyflenwi, felly rydw i wedi gwneud archeb arall i ni allu cadw i fynd,” dywedodd. “Byddwn ni’n dal ati cyhyd ag y bydd angen y sgrybs.”

Dywedodd Thornaporn Moya, un arall o’r menywod sy’n gwneud sgrybs: “Dim ond mis yn ôl agorodd fy siop, Noi’s Stitch & Sew Shop, a bu’n rhaid cau oherwydd y feirws. Wedyn, clywais am helpu’r GIG.

“Sylweddolais fod gen i’r sgiliau i helpu gwneud y sgrybs, ac rydw i wir yn mwynhau hyn gan fy mod i’n teimlo fy mod i’n gallu gwneud rhywbeth defnyddiol i helpu nyrsys y GIG i ymladd y feirws”.

Mae Ann Ap Iorwerth, cymydog Ms Beechey, yn cymryd rhan hefyd. Dywedodd: “Rydw i a’m teulu wedi bod yn hynod ddiolchgar dros y blynyddoedd i’r staff meddygol yn lleol ym Machen, ac i’r rheiny yn Ysbyty’r Glowyr yng Nghaerffili hefyd, yn ogystal ag Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

“Am y rheswm hwn, yn arbennig, rydw i wedi penderfynu helpu gwneud sgrybs ar gyfer y GIG. Roeddwn i’n meddwl tybed beth allwn i ei wneud i helpu’r achos, ac roeddwn i wrth fy modd pan soniodd Mia fod angen pobl i helpu gwnïo’r dillad hyn”.

Da iawn, Sian a gweddill grŵp For the Love of Scrubs – gwaith gwych! I gyfrannu at eu tudalen GoFundMe, ewch i gofundme.com neu os hoffech chi gymryd rhan dewch o hyd i’r grŵp ar Facebook.

 

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es