Gwaith Tecstilau Creadigol hardd ar ein cwrs celf gan ddysgwyr! | Addysg Oedolion Cymru

Gwaith Tecstilau Creadigol hardd ar ein cwrs celf gan ddysgwyr!

5-Awst-2021
Rhannu

Dechreuodd ein tiwtor Celf, Kate Philbin sy’n byw yng Ngogledd Cymru, ddysgu ei chyrsiau llawn cyntaf i ni ym mis Ionawr 2021. Rydym yn hynod falch i gyhoeddi bod llawer iawn wedi cofrestru ar y cyrsiau – gan gadw Kate yn brysur iawn dros y cyfnod clo.

Dywed Kate, “Rwyf wedi bod yn dysgu dechreuwyr i wneud tecstilau creadigol a ‘brodwaith mudiant rhydd’, ac yn dysgu technegau tecstilau uwch i ddysgwyr mwy hyderus gan gynnwys lliwio, Shibori a thechneg hynod hwyliog o’r enw ‘crashing’. Felly, mae addysgu, cynllunio a chefnogi dysgwyr ar Dimau MS wedi fy nghadw allan o drwbwl!”

Yn ystod ei chyrsiau brodwaith creadigol ar-lein, mae Kate wedi cwrdd ag amrywiaeth o ddysgwyr o bob rhan o Gymru ac mae ei dysgwyr wedi cynhyrchu darnau hyfryd o waith!

Ychwanega Kate, “Cefais fy ysbrydoli i weld cymaint y mae fy nysgwyr wedi mwynhau dysgu ar-lein. Rydym wedi gallu creu amgylchedd hwyliog a chefnogol dros dimau MS, gan rannu gwaith i’r orielau. Gwych oedd gweld dysgwyr yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i’w gilydd ar brosiectau creadigol rhwng y gwersi. Mae hefyd wedi caniatáu i ddysgwyr o bob cwr o’r wlad fedru ymuno, felly rwyf wedi cael y pleser o gwrdd â dysgwyr o Gaerdydd, Abertawe, Gorllewin Cymru a llefydd eraill yng Ngogledd Cymru a fyddai fel arfer yn rhy bell iddynt ymuno â fy nosbarthiadau. Yn ogystal, mae fy nysgwyr wedi gwerthfawrogi nad oedd rhaid cario peiriannau gwnïo trwm o gwmpas!”

“Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i hybu creadigedd wrth i mi addysgu, ehangu fy sgiliau digidol a hefyd i gwrdd â dysgwyr ledled Cymru. Teimlaf yn ffodus iawn bod fy swydd wedi rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl wych a chreadigol mewn modd diogel ac wedi rhoi pwrpas i mi trwy’r amser anodd hwn.”

Hoffem longyfarch Kate a’i dysgwyr ar greu darnau celf mor hyfryd gan aros mewn cyswllt gydag eraill trwy eu gwersi dros y cyfnod clo!

I weld mwy o’r gweithiau celf gan ddysgwyr Kate, edrychwch ar yr albwm Facebook yma.

I ganfod cwrs Tecstilau, neu gwrs Celf arall, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es