Good News Stories – Scott’s Serving up Some Great Work! | Addysg Oedolion Cymru

Good News Stories – Scott’s Serving up Some Great Work!

5-Mehefin-2020
Rhannu

Scott_Baker

Ers dyfodiad y pandemig coronafeirws, mae ein tiwtor Scott Baker wedi bod yn gwirfoddoli fel aelod o’r gegin a’r tîm dosbarthu gyda Oasis Caerdydd – elusen ddielw sy’n ceisio helpu Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches yng Nghaerdydd er mwyn iddynt integreiddio yn eu cymuned leol.

Mae Scott yn dysgu i ni ar gyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE) yng Nghaerdydd yng nghamau Mynediad 3 a Lefel 1. Mae’n dysgu yng Nghanolfan Gymunedol Plasnewydd, yn ogystal â rhoi cymorth i rieni gyda lefelau SSIE cymysg yn Ysgol Gynradd Ffordd Albany.

Fe wnaethon ni ofyn i Scott – sydd hefyd yn ddysgwr brwd ar ein cwrs Cymraeg – beth wnaeth ei ysgogi i wirfoddoli: Gan fyfyrio ar ei ymdrechion, dywedodd, “Mae’n debyg fy mod i eisiau chwarae fy rhan a helpu. Roeddwn i’n gwybod bod gen i amser ar fy nwylo, ac roedd Oasis yn llythrennol rownd y gornel oddi wrthyf yn Y Sblot. Yn ogystal â gweithio yn y gegin rydw i hefyd yn dosbarthu rhywfaint hefyd. “
Parhaodd Scott, “Rwyf hefyd wedi bod yn siopa rhywfaint ar gyfer preswylydd lleol, sy’n cysgodi oherwydd materion iechyd, trwy’r grŵp Cymorth Cydfuddiannol. Unwaith yr wythnos rwy’n mynd i siopa bwyd iddo, yn ychwanegu arian i’w gyfrif trydan ac yn codi ei feddyginiaeth o’r fferyllfa o bryd i’w gilydd. Unwaith eto, gan fod hyn yn lleol mae’n gyfleus iawn i mi, a hefyd iddo fo.”

Mae’n wych gweld bod ein tîm, ar adegau o angen, yn camu i fyny i’r marc mewn cymunedau ledled Cymru! Da iawn Scott – daliwch ati gyda’r gwaith da yng Nghaerdydd.

Os oes gennych chi stori i’w rhannu, rhowch wybod i ni. Siaradwch â ni trwy eich hoff sianel cyfryngau cymdeithasol Twitter, Facebook neu Instagram – dewch o hyd i ni gan ddefnyddio ein henw handlen cyfryngau cymdeithasol “alwcymru”. Gallwch hefyd anfon e-bost i info@adultlearning.wales

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es