Galw holl diwtoriaid | Addysg Oedolion Cymru

Galw holl diwtoriaid

5-Awst-2019
Rhannu

Helo o Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, Y Coleg Cymunedol Cenedlaethol! Rydyn ni’n chwilio am diwtoriaid Cymraeg i ymuno a’n tîm o diwtoriaid i ddysgu amryw o bynciau drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog.

Rydyn ni’n ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu’r dysgu o’r ansawdd gorau, trwy ddull cydweithredol, gan weithio ar draws Cymru gyfan.

Y buddion o weithio i ni
• Mae oriau gwaith yn rhan-amser ac yn hyblyg
• £23.82 yr awr (£20.30 plws £3.52 tâl gwyliau)
• Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS)
• Darperir cyrsiau ledled Cymru mewn lleoliadau cymunedol

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno sefydliad cenedlaethol cefnogol sydd yn rhoi cyfleoedd addysgol, sydd yn ysbrydoli a chynorthwyo pobl i gyrraedd eu llawn botensial a newid bywydau, cysylltwch â ni heddiw!

Gwnewch gais ar-lein yma.

Darllenwch fwy am ein tiwtoriaid ymroddedig yma a gwyliwch eu straeon yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es