Ein gwibdaith i ddysgwyr ‘Ysgol Haf SSIE (ESOL)’ i Oriel Gelf Glynn Vivian | Addysg Oedolion Cymru

Ein gwibdaith i ddysgwyr ‘Ysgol Haf SSIE (ESOL)’ i Oriel Gelf Glynn Vivian

19-Awst-2021
Rhannu

Cafodd dysgwyr ein ‘Ysgol Haf ESOL’ Rhanbarthau De a Chanolbarth Cymru amser gwych ar eu gwibdaith i Oriel Gelf Glynn Vivian yn ystod mis Awst. Cafodd y dysgwyr daith o amgylch yr oriel a rhoddwyd gwybodaeth gefndirol iddynt am bob ystafell a’r artistiaid.

Roedd y digwyddiad yma yn ffordd wych i geiswyr lloches a ffoaduriaid sy’n ddysgwyr cael y cyfle i ddysgu am artistiaid o Gymru ac integreiddio eu hunain i’r gymuned. Llwyddodd ein dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau ac ail-greu darnau o gelf gan ddefnyddio’r un technegau a deunydd a ddefnyddiwyd gan artistiaid enwog, yn union fel yr artist Anya Paintsil. Cerddodd ein dysgwyr trwy gerfluniau trochi cardfwrdd Carlos Bunga gan ddatgelu i’w ganfyddiad o berthnasoedd rhwng bodau dynol a natur.

Dywed ein tiwtor Jessica Maloney, “Roedd yn gyfle gwych i’n dysgwyr ail-greu celf leol a dysgu am hanes Glyn Vivian ei hun a’i gasgliadau enwog.”

Mae Oriel Gelf Glyn Vivian yn cynnig gweithgareddau am ddim i’r teulu cyfan, o ymuno â’r grŵp mosaig i fynd â phlant i’r sesiynau celf a chrefft. Ffurfiwyd y grŵp Croeso i ddod â cheiswyr lloches a ffoaduriaid ynghyd trwy brosiectau celf i grwpiau, a gellir gwneud hyn trwy gwrdd ar-lein neu wyneb yn wyneb. Gellir trefnu cyllid cludiant yn ychwanegol at ddiod boeth yn y caffi. Yn ogystal â gwaith yr artistiaid enwog, gwelir cydweithrediadau diweddar gan y cyhoedd yn yr oriel o frodwaith a ffabrigau i gardiau post i’r dyfodol. Mae yna wir rywbeth i bawb!

I ddarganfod mwy am ein Hysgol Haf ESOL, cyfleoedd ESOL a chyrsiau ESOL eraill, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es