Ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru ar ymweliad gyda Chastell Conwy yng Ngogledd Cymru | Addysg Oedolion Cymru

Ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru ar ymweliad gyda Chastell Conwy yng Ngogledd Cymru

20-Hydref-2021
Rhannu

Cafodd ein dysgwyr SSIE (ESOL) Rhanbarthau’r De a Chanolbarth Cymru amser gwych ar eu gwibdaith i Gastell Conwy, Gogledd Cymru dydd Sadwrn 16eg Hydref. Cafodd ein dysgwyr daith o amgylch y castell lle dysgant lawer o ffeithiau hanesyddol am y castell a'i drigolion blaenorol. Darganfu’r dysgwyr oedran y castell ac o dan orchymyn pwy y cafodd ei adeiladu. Roeddent yn gallu adnabod siambrau'r castell, yr wyth tŵr ac uchder y castell.

Ar ôl cael cyfle i ymlwybro o amgylch waliau tywodfaen a chalchfaen y castell (hyd lawn o 1.3km) ymwelodd y dysgwyr â'r tŷ lleiaf yn y DU hefyd. Roedd wedi'i lenwi â gwrthrychau diddorol a gyflwynwyd gan fenyw mewn Gwisg Gymreig draddodiadol lawn.

Roedd y wibdaith yn ffordd wych i’n dysgwyr brofi diwylliant Cymru mewn ffordd ystyrlon a dilys, gwneud cyfeillgarwch newydd, gwella eu sgiliau siarad Saesneg a Chymraeg ac edmygu celf Gymraeg.

Derbyniodd ein tiwtor, Barbara Longshadow, lawer o adborth cadarnhaol gan y dysgwyr, gan gynnwys, “Diolch yn fawr am y daith dydd Sadwrn - dyma uchafbwynt fy wythnos. Alla i ddim aros tan y daith nesaf!”

“Roeddwn wrth fy modd gyda’r castell a’r hen adeiladau o’i gwmpas!”

“Diolch yn fawr am heddiw! Rwyf wrth fy modd yn ymweld â chestyll a llefydd newydd - mae Conwy yn brydferth!”

“Heddiw fe wnes i ffrindiau newydd ac roedden ni wrth ein bodd yn archwilio waliau'r castell gyda'n gilydd!”


Dywed ein tiwtor Barbara Longshadow, “Roedd fy nysgwyr wrth eu boddau yn cael mynd i rywle newydd. Maent yn caru Cymru, ei diwylliant, a'i natur. Roedd cael y cyfle i archwilio'r castell a'i waliau yn eu gwneud yn chwilfrydig am hanes Cymru. Mae'n wych gallu eu dysgu am Gymru yn yr ystafell ddosbarth, ond mae mynd ar daith yn ffordd well i wneud dysgu'n hwyl. Mae'r sylwadau hyfryd hyn wedi dangos cymaint y gwnaethon nhw fwynhau dysgu am Gastell Conwy."

Rydym yn falch bod ein dysgwyr wedi cael amser gwych!

I weld rhagor o luniau o’r gwibdaith, cliciwch yma i droi at ein tudalen Facebook.

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau Dysgu Teulu SSIE (ESOL) a chyrsiau SSIE (ESOL) eraill, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es