Edrychwch beth mae ein dysgwyr wedi creu mewn dosbarthiadau Crefft Siwgr! | Addysg Oedolion Cymru

Edrychwch beth mae ein dysgwyr wedi creu mewn dosbarthiadau Crefft Siwgr!

6-Mehefin-2022
Rhannu

Mae dysgwyr ar ein cwrs Crefft Siwgr sy’n cymryd lle mewn lleoliadau cymunedol ar draws Wrecsam a Sir y Fflint yn rhannu eu hadborth cadarnhaol a lluniau o’u gwaith hyfryd gyda ni!

Dywed ein tiwtor Alison Curtis, “Ar ôl yr heriau yn ystod y pandemig mae wedi bod yn wych dychwelyd i gyflwyno mewn lleoliadau wyneb yn wyneb. Mae’r dysgwyr i gyd wedi bod yn wych ac wedi gweithio mor galed i barhau i adeiladu eu sgiliau. Mae’r gwaith maent yn ei gynhyrchu yn dda iawn, felly dylent fod yn falch iawn o’u cyflawniadau.”

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r creadigaethau Crefft Siwgr!

Mae’r dysgwyr yn awyddus i rannu eu hadborth gyda ni,

“Rydym i gyd wrth ein bodd yn mynychu’r cwrs crefft siwgr, ac mae yna gymysgedd amrywiol o fewn y dosbarth. Rydym yn rhannu syniadau gyda’n gilydd sy’n gymorth i bawb.”
Beverley Patterson Jones.

“Collais y dosbarth crefft siwgr yn fawr yn ystod y pandemig Covid. Rwy’n falch o fod yn ôl yn dysgu gyda chwmni mor wych. Rydym yn cael cymaint o hwyl yn y dosbarth, mae amser yn hedfan ac mae pawb yn gefnogol i’w gilydd.”
Julie Williams.

“Mae Alison yn hybu ymdeimlad o gyfeillgarwch o fewn y grŵp ac yn darparu amgylchedd dysgu dymunol wrth ddysgu sgiliau newydd.”
Joanne Jones.

“Mae’n rhoi rheswm i mi godi ar fore Mercher. Rwyf wrth fy modd ar brynhawn dydd Mercher yn dysgu gyda chriw hyfryd o fenywod a datblygu fy sgiliau crefft siwgr.”
Margaret Derwent.
“Amgylchedd hamddenol iawn lle rydym yn dysgu sgiliau newydd bob wythnos.”
Elizabeth Matthews.

“Mae’n hyfryd cwrdd â phobl o’r un meddylfryd, a dwi’n rhyfeddu at yr hyn y gallaf ei wneud drwy ddefnyddio past siwgr ac eising.”
Jeanette Baker.

“Mae’r cwrs crefft siwgr wedi rhoi’r hyder i mi greu blodau a modelau gartref.”
Nicola Griffiths.

“Rwy’n mwynhau creu trefniannau prydferth mewn crefft siwgr o dan arweiniad amyneddgar ein tiwtor Alison.”
Lynne Ingman.

“Nid wyf yn ystyried fy hun yn berson creadigol, ond trwy weithio fesul cam a gydag amynedd parhaus fy nhiwtor, rwyf wedi creu trefniadau blodau siwgr hyfryd.”
Elizabeth Evans.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o’r creadigaethau Crefft Siwgr!

I ddod o hyd i gwrs fel hyn, cliciwch yma!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es