EAEA! | Addysg Oedolion Cymru

EAEA!

24-Mai-2023
Rhannu

Derbyniwyd Addysg Oedolion Cymru yn ddiweddar yn Aelod o’r EAEA (Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Oedolion) a byddwn yn mynychu eu Cynhadledd Flynyddol yn Zagreb, Croatia ar y 6ed a’r 7fed o Fehefin. Thema’r gynhadledd eleni yw: ‘Sut gall addysg oedolion ein helpu i adeiladu byd mwy cynaliadwy ar adegau o argyfwng?’ Mae gan y Gynhadledd 2 brif linyn – Dysgu mewn Cymunedau a Strategaethau ar gyfer pontio gwyrdd teg.

Bydd siaradwyr o bob rhan o Ewrop a thu hwnt yn cyflwyno amrywiaeth o Weithdai (gweler y blwch isod).

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr EAEA.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es