Dysgu er mwyn elwa ei hun a’i theulu | Addysg Oedolion Cymru

Dysgu er mwyn elwa ei hun a’i theulu

20-Ebrill-2021
Rhannu

Mae Cheryl yn ddysgwr dros 50 oed a ddechreuodd ei thaith dysgu gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales trwy wirfoddoli i Rwydwaith Rhieni Caerffili. Heb unrhyw brofiad dysgu blaenorol, ond gyda pharodrwydd i archwilio addysg a gwneud cynnydd, aeth ati i ddysgu’n eiddgar, gan roi 110% gyda diddordeb bob amser mewn datblygu ei gwybodaeth a’i sgiliau. Yn ei dro, mae hyn wedi ei helpu i ddeall anghenion ei theulu a’i hwyrion yn well.

Trwy gydol y flwyddyn, cwblhaodd Cheryl nifer o gyrsiau. Mae ei brwdfrydedd a’i phenderfyniad i barhau i ddysgu yn rhagorol. Mae hi wedi ennill cymaint o sgiliau newydd wrth astudio ar y cyrsiau, yn ogystal â mireinio ei sgiliau T.G. Rhannodd yr hyn y mae wedi’i ddysgu gyda’i theulu a’i ffrindiau, gan osod esiampl dda o bwysigrwydd cofleidio cyfleoedd i ddysgu. 

[Enwebydd yn adlewyrchu,] “Mae Cheryl yn garedig ac yn boblogaidd iawn gyda phawb y mae’n eu cyfarfod. Mae hi’n berson gofalgar iawn sy’n annog eraill i fanteisio ar gyfleoedd i ddysgu.” “Mae hyn wedi ymestyn i du allan yr ystafell ddosbarth hefyd, gan iddi helpu ei chymuned gyda rhannu allan parseli bwyd yn ystod y cyfnod clo. Trefnodd sesiynau coginio ar-lein gyda rhieni a dderbyniodd y parseli bwyd, gan eu helpu i ddilyn y ryseitiau. Mae hyn hefyd wedi caniatáu iddi gadw mewn cysylltiad â’i theulu a’i ffrindiau yn rheolaidd.”

Dywedodd Cheryl, “Mae’r cyrsiau ar-lein wedi helpu i’m cadw’n gall yn ystod y pandemig! Rwyf wedi colli teulu a fy wyrion, gan nad ydym wedi gallu gweld ein gilydd na chael cyswllt personol. Mae wedi bod yn anodd iawn, yn enwedig gan nad yw’r rhai bach yn deall pam mae’r cyfan wedi newid. Rydyn i gyd yn cadw mewn cysylltiad, ond mae’n dal i fod yn gyfnod anodd. Rwy’n ceisio helpu fy ffrindiau a fy nheulu lle bo hynny’n bosibl. Rydym i gyd yn ei chael hi’n anodd bob dydd. Rydw i wedi bod yn poeni ac o dan straen ac yn poeni am bawb, sydd wedi cymryd rhywfaint o addasu iddo, gan fy mod i fel arfer yn frwd iawn. ” Mae’n ychwanegu, “Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd drwy’r gweithgareddau dysgu. Mae wedi bod mor bwysig i’m hiechyd meddwl a lles.”

Da iawn, a dymuniadau gorau ‘Ysbrydoli’ gan bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

I gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es