Dysgu Am Oes | Addysg Oedolion Cymru

Dysgu Am Oes

27-Ionawr-2021
Rhannu

Mae gan Ann Smith flynyddoedd o brofiad o waith ieuenctid. Ar ôl gweithiwr fel gweithiwr ieuenctid a chymuned a rheolwr gwaith ieuenctid, mae hi’n gweithio fel ein Swyddog Cyflawni Cwricwlwm a’n Tiwtor yng Nghonwy, Gogledd Cymru, ers tair blynedd. Mae ganddi hi’r gallu i annog dysgwyr ar sail ei phrofiad, ac mae hi’n diwtor poblogaidd ac ysbrydolgar.

“Mae ei dull bywiog a’u harddull addysgu arloesol yn ennyn diddordeb dysgwyr ac yn eu cynorthwyo i gyflawni. Mae Ann yn credu ym mhob dysgwr a bydd hi’n mynd gam ymhellach i’w cynorthwyo i ddysgu a chyfranogi, a bydd hi’n gofalu am eu llesiant yn ogystal â’u haddysg.”

Yn ystod blwyddyn heriol â mwy o gyfyngiadau ar ddysgu wyneb yn wyneb, mae Ann wedi datblygu ei sgiliau digidol ei hunan, ac mae hi wedi gallu cynorthwyo dysgwyr trwy gyfrwng Zoom a phlatfformau eraill. Trwy gydol y cyfyngiadau symud, mae Ann wedi addasu i’r technolegau digidol, gan gynorthwyo ei myfyrwyr a’i chydweithwyr, a bydd hi bob amser yn barod i wrando a chynnig cyngor.

Dywed Ann, “Rwy’n frwdfrydig ynghylch gwaith ieuenctid ac rwy’n dymuno sicrhau fod y sawl rwy’n cydweithio â hwy – dysgwyr neu gydweithwyr – yn gwerthfawrogi’r manteision y gall dysgu a rhannu arferion da eu cynnig i Waith Ieuenctid.”

Mae Ann wedi cynnig arweiniad llwyddiannus i lawer o’n myfyrwyr i’w galluogi i gwblhau ein cyrsiau gwaith ieuenctid, gan eu hannog a’u galluogi i symud ymlaen i addysg bellach neu ganfod cyflogaeth.

“Mae'n fraint i mi gael bod yn rhan o ‘deulu’ Gwaith Ieuenctid a Chwarae sy’n cynorthwyo ystod enfawr o wahanol fathau o ddysgwyr - o’r sawl sy’n dychwelyd i ddysgu ar ôl gadael yr ysgol ag ychydig iawn o gymwysterau (neu ddim) i’r rhaid sydd â graddau meistr - mae pob un ohonynt yn dymuno cael y cymwysterau proffesiynol a ddarperir gan AOC|ALW.”

Mae Ann yn credu na fyddwch chi fyth yn rhy hen nac yn rhy glyfar i ddysgu a datblygu (dyna yw ei hathroniaeth), ac mae hi’n diwtor sy’n cael ei gwerthfawrogi’n fawr ac rydym ni’n falch ei bod hi’n rhan o deulu AOC.

Da iawn Ann, a dymuniadau gorau oddi wrth bawb yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.

Edrychwch ar ein cyrsiau presennol yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es