Digwyddiad i Ddod ‘Pwrpas Cymdeithasol mewn Addysg’ i Ddathlu Raymond Williams | Addysg Oedolion Cymru

Digwyddiad i Ddod ‘Pwrpas Cymdeithasol mewn Addysg’ i Ddathlu Raymond Williams

16-Mehefin-2021
Rhannu

Pwrpas Cymdeithasol mewn Addysg Oedolion

Roedd Raymond Henry Williams (31 Awst 1921 – 26 Ionawr 1988) yn awdur sosialaidd Cymreig, yn academydd, nofelydd a beirniad dylanwadol o fewn y ‘Chwith Newydd’ (New Left) gwleidyddol ac mewn diwylliant ehangach.

Roedd ‘Beth yw pwrpas addysg, ac yn benodol, addysg oedolion?’ yn gwestiwn a ofynnwyd gan Raymond Williams trwy gydol ei waith, ac mae ei feddyliau a’i ganfyddiadau efallai mor berthnasol heddiw ag yr oeddynt pan eu cyhoeddwyd gyntaf. Gellir ateb y cwestiwn yma mewn cymaint o wahanol ffyrdd a bydd yr ateb yn aml yn dibynnu ar safbwynt y person sy’n ateb.

Bydd ein digwyddiad ar-lein ar y 5ed o Orffennaf, 10-11.30am, yn dathlu genedigaeth a gwaddol Raymond Williams gan geisio archwilio pwrpas cymdeithasol yn enwedig o safbwynt sut oedd Raymond Williams yn ei ddeall; wrth hyn rydym yn golygu’r ffyrdd y mae addysg yn cyfrannu at gymdeithas. Mae hyn yn cynnwys y ffyrdd y mae addysg yn gymorth i ni uniaethu â’n gilydd yn effeithiol, deall sut mae ein cymdeithas yn gweithio, deall ein hawliau a’n cyfrifoldebau fel dinasyddion. Hefyd, sut mae addysg yn gymorth i ni weithio gyda’n gilydd i adeiladu ein cymunedau ac i wynebu heriau megis newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb.

Cynhelir y digwyddiad ar ffurf trafodaeth gyda myfyrdodau unigol ar sut mae addysg oedolion wedi arwain at newid cadarnhaol, lle mae siaradwyr gwahoddedig ac aelodau’r panel yn myfyrio ar ei waith a’i berthnasedd parhaus i addysg oedolion ym Mhrydain yr unfed ganrif ar hugain. Bydd aelodau’r panel yn cynnwys yr Athro Daniel Williams, Dr. Jeremy Gass, Rob Humphreys, Cadeirydd ein Cyngor John Graystone a’n Prif Weithredwr, Kathryn Robson.

I ddarganfod mwy ar sut i gofrestru ar gyfer y digwyddiad, eanfonwch e-bost atom heddiw. Neu i ddarganfod mwy am Raymond Williams, ewch i www.raymondwilliamsfoundation.org.uk

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es