Digidol Gynwysedig! Gweinidog yn Ymweld â Dosbarth Dysgu Oedolion yn yr Wyddgrug | Addysg Oedolion Cymru

Digidol Gynwysedig! Gweinidog yn Ymweld â Dosbarth Dysgu Oedolion yn yr Wyddgrug

8-Mawrth-2018
Rhannu

 

Croesawodd Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, sef darparwr y dosbarth, y  Gweinidog gan ddweud, “Wrth i anghenion cymunedau ar draws Cymru newid, gyda rhai banciau a swyddfeydd post yn parhau i symud o’r stryd fawr a chyfathrebu bellach yn troi o gwmpas y rhyngrwyd a dyfeisiau symudol, mae’r dosbarth hwn nid yn unig yn helpu i fynd i’r afael ag angen am sgiliau, mae hefyd yn dwyn pobl ynghyd gan helpu i atal problemau eraill, fel teimlo’n unig ac yn ddigyswllt.”

Ychwanegodd Mrs Robson, “Fel sefydliad, rydym yn hyblyg ac yn ymatebol, ac mae’n bleser gennym groesawu’r Gweinidog, a chael y cyfle i ddangos iddi sut ydym yn teilwra ein cwrs i helpu a chynorthwyo ein dysgwyr sydd â Parkinson’s.”

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cefnogi’r rhaglen genedlaethol, Heneiddio’n Dda yng Nghymru, sy’n cyfrannu at Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Pobl Hŷn ac yn ategu’r strategaeth honno.

Pwysleisiodd Mrs Robson, “Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn ymwneud â nifer o bartneriaid, fel Age Cymru, Prime Cymru, Parkinson’s UK ac awdurdodau lleol, gan gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau Llythrennedd Digidol pwrpasol ynghyd â’r cyrsiau a gynigiwn yn ehangach.”

Dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan: “Mae helpu pobl i ddefnyddio gwasanaethau ar-lein yn ddiogel ac yn saff yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Cefnogwn ystod o ddosbarthiadau llythrennedd digidol a anelir at gynorthwyo pobl i ddefnyddio technoleg heddiw yn effeithiol.

“Anogwn ein darparwyr hefyd i weithio mewn partneriaeth gyda mudiadau cymunedol i helpu adnabod dysgwyr byddai’n elwa o’n cefnogaeth ac i sicrhau bod ein darpariaeth yn hawdd i gyrraedd ac wedi ei thargedu at eu hanghenion.”


This course is a great example of us working in partnership. To work with us, talk to us today!
Info@adultlearning.wales / 03300 580845

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales working in partnership across Wales.

 


 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es