Dathlu Llwyddiant yng Nghanolfan Gymunedol Llay | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu Llwyddiant yng Nghanolfan Gymunedol Llay

9-Hydref-2019
Rhannu

Rydyn ni’n mwynhau dathlu dysgu bob amser gyda’n dysgwyr ac mewn digwyddiad diweddar yng Nghanolfan Adnoddau Llay, Wrecsam, gwnaethon ni hynny yn union!

Mynychwyd y digwyddiad gan ddysgwyr o’n cyrsiau Gwnïo / Llythrennedd Digidol, Crefft Siwgr a Chelf a chyflwynodd llawer ohonynt eu gwaith a gynhyrchwyd o ganlyniad i’r cyrsiau y maent wedi’u cwblhau gyda ni.

Ar wahân i ‘ddysgu rhywbeth newydd’, siaradodd y dysgwyr hefyd â’r rhai nad oeddent yn ddysgwyr am fuddion ehangach eu dysgu – taclo unigedd ac unigrwydd, a dinasyddiaeth. Amlygodd rhai o’n dysgwyr yn falch hefyd eu bod yn rhoi eu gwaith i elusennau lleol a chenedlaethol.

Mynychodd Maer Wrecsam, y Cynghorydd Rob Walsh (yn y llun), hefyd a chyflwyno eu tystysgrifau cwblhau i’r dysgwyr.

Roedd yn ddigwyddiad gwych ac ymunodd y tiwtoriaid Theresa Murray (Gwnïo / Llythrennedd Digidol), Kevin McNeill (Celf) ac Alison Curtis (Crefft Siwgr) â’r dysgwyr mewn tost i’w cyflawniadau ac i lwyddiannau mwy yn y dyfodol!

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es