Dathlu ein dysgwr Alastair McIntosh am gwblhau nifer o gyrsiau! | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu ein dysgwr Alastair McIntosh am gwblhau nifer o gyrsiau!

11-Tachwedd-2021
Rhannu

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, dechreuodd ein cyfarfodydd Fforwm Rhanbarthol y tymor yma, ac yn ystod wythnos nesaf byddwn yn cynnal cyfarfodydd yng ngweddill ein rhanbarthau. Yn ystod y cyfarfodydd, gallwn ddarganfod sut mae pob rhanbarth yn datblygu, trafod materion addysgol, clywed y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf a chael cyfle i glywed gan ein dysgwyr. Yn ein fforwm Gogledd-ddwyrain, roeddem ar fin clywed am y profiad dysgu cadarnhaol gan un o’n dysgwyr, Alastair McIntosh.

Mae Alastair wedi cwblhau ystod o gyrsiau yn llwyddiannus trwy’r bartneriaeth rhwng Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a KIM Inspire, kim-inspire.org.uk gan gynnwys ‘Diwylliant Cymru: Daearyddiaeth a Phobl Cymru’ lefel 1, a arweiniodd ymlaen at gwrs lefel 2 ‘Gwella Hyder’.

Meddai Alastair, “Fe wnes i fwynhau’r cwrs Diwylliant Cymru yn fawr. Dim ond cwrs lefel 1 ydoedd, ond fe’m lleddfodd yn ôl i ddysgu – rhywbeth nad oeddwn wedi’i wneud ers ychydig dros 30 mlynedd. Fe wnes i fwynhau cynnwys y cwrs yn ogystal â chwrdd â phobl hyfryd yn y grŵp. Roedd y cwrs yn fan cychwyn perffaith ar gyfer dysgu pellach, gan roi’r hyder yn fy ngallu i gymryd rhan mewn addysg ffurfiol. Dysgais lawer am yr ardal yng Nghymru roeddwn wedi byw ynddi erioed. Fe wnaeth y cwrs gyfoethogi fy ngwybodaeth am fy ardal gymharol leol a dangos i mi sut mae Gogledd Cymru wedi ei drwytho mewn hanes.”

Mae Alastair yn parhau, “Un o’r prif bethau y gwnes i ei gael ar y cwrs oedd sylweddoli “ Gallaf wneud hy ”, gall mynd yn ôl at gorff addysgol fod yn frawychus, ond rwyf wedi profi i mi fy hun y gallaf ymdopi a thrwy wneud hynny wedi gwella fy hunan-barch.

Y prif beth fyddwn yn ei ddweud wrth eraill yw, os ydych chi fel fi, yn cael eich dal yn ôl gan hunan amheuaeth, gwthiwch hyn i un ochr a rhowch gynnig arni. Roedd Kim Inspire ag Addysg Oedolion Cymru | Adult learning Wales yn wych, ac mae’r cwrs yn hawdd ei ddilyn. Rhoddir yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i roi’r cyfle i chi lwyddo.”

Hoffem ddiolch i Alastair am rannu ei brofiad a’i longyfarch am gwblhau ei gyrsiau. Rydym yn edrych ymlaen at glywed beth rydych am ei wneud nesaf!

Os ydy stori Alastair wedi eich ysbrydoli ac yr hoffech roi cynnig ar rywbeth newydd, beth am chwilio am gwrs heddiw? Cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es