Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022 | Addysg Oedolion Cymru

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022

8-Mawrth-2022
Rhannu

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn falch iawn o ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod heddiw, mewn dosbarthiadau a gyflwynir wyneb yn wyneb ac ar-lein. Thema ymgyrch IWD eleni yw #BreakTheBias / #RhwygoRhagfarn, ac mae ein dysgwyr ledled Cymru yn cael eu herio i:

Dychmygwch fyd cyfartal rhwng y rhywiau.
Byd sy’n rhydd o ragfarn, stereoteipiau a gwahaniaethu.
Byd sy’n amrywiol, yn deg ac yn gynhwysol.
Byd lle mae gwahaniaeth yn cael ei werthfawrogi a’i ddathlu.
Gyda’n gilydd gallwn greu cydraddoldeb menywod.
Gyda’n gilydd gallwn #RhwygoRhagfarn / #BreakTheBias.

Ar IWD bob blwyddyn, a thrwy gydol yr wythnos y mae’r dyddiad yn disgyn, mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn draddodiadol yn cynnal nifer o weithdai a chyrsiau, sy’n ceisio dathlu menywod, nid yn unig o Gymru, ond o bedwar ban byd, ac nid yw eleni’n wahanol!

Heddiw a thrwy gydol yr wythnos hon, rydym yn cyflwyno nifer o weithdai a chyrsiau ysbrydoledig ac arloesol, gan gynnal digwyddiad arbennig dan arweiniad Rhian Mannings MBE, yn ogystal â manteisio ar y cyfle i ymgorffori thema’r Diwrnod yn ein cyrsiau ar draws y cwricwlwm. Rydym yn cynnal gweithdai mewn Cerddoriaeth Werin i Ferched, Dylunio Ffasiwn: Creadigrwydd Zandra Rhodes, Lle Merched mewn Cymdeithas ar hyd yr Oesoedd, Merched a Mamolaeth ynghyd a Merched mewn Gwaith Coed, i enwi dim ond rhai.

Edrychwch yma ar yr amrywiaeth o weithgareddau sydd gennym ar gael – byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni, a bod yn rhan o fudiad gwirioneddol fyd-eang, i ddathlu a dyrchafu merched a’u llwyddiannau!

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei bweru gan ymdrechion ar y cyd pawb; gweithredu ar y cyd, a pherchnogaeth ar y cyd i hybu cydraddoldeb rhwng y rhywiau, sy’n gwneud IWD yn effeithiol. Fel yr eglurodd Gloria Steinem, ffeminydd, newyddiadurwr ac actifydd byd-enwog unwaith, “Nid yw stori brwydr menywod dros gydraddoldeb yn perthyn i unrhyw ffeminydd unigol, nac i unrhyw un sefydliad unigol, ond i ymdrechion ar y cyd gan bawb sy’n malio am hawliau dynol”. Felly, gwnewch #Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod i chi, a gwnewch yr hyn a allwch, i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fenywod.

Cliciwch yma i weld collage ffotograffau o’r hyn y mae ein dysgwyr yn ei wneud heddiw a thrwy gydol yr wythnos, i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es