Datblygu Cymru fel Cenedl o Godyddion | Addysg Oedolion Cymru

Datblygu Cymru fel Cenedl o Godyddion

28-Awst-2015
Rhannu

Yn ystod yr Wythnos Godio Genedlaethol sy’n dechrau ar 21 Medi 2015, bydd WEA  YMCA CC Cymru, darparwr Dysgu Oedolion mwyaf Cymru, yn anelu i roi Cymru ar reng flaen codio drwy gynnig sesiynau blasu o’r enw “Codio i Oedolion – Canllaw i Ddechreuwyr, gyda chyrsiau dilyniant yn cael eu darparu drwy gydol y flwyddyn. Cynhelir sesiynau ymhob Awdurdod Unedol yng Nghymru, o Gaergybi a Wrecsam yn y Gogledd, Cas-gwent a Doc Penfro yn y De, ac ym mhobman  rhyngddynt.

Iaith ydy codio sy’n ei gwneud hi’n bosib i ni siarad gyda chyfrifiaduron a chreu meddalwedd, apps a gwefannau. Mae gan lawer o bobl fynediad at gyfrifiadur a ffonau symudol, ond nid ydynt yn sylweddoli bod y porwr, y system weithredu, yr apps ar eu ffonau, cyfryngau cymdeithasol, a’r gwefannau wedi eu llunio gan godio.

Mae WEA YMCA CC Cymru wedi ymuno â’r Gwasanaeth Llyfrgell, rhaglen Cynhwysiant Digidol Llywodraeth Cymru – ‘Cymunedau Digidol Cymru’, a phartneriaid rhanbarthol er mwyn cynnig cyrsiau i ddechreuwyr mewn llyfrgelloedd lleol a lleoliadau cymunedol ar draws Cymru. 

Dywed Mark Isherwood, Prif Weithredwr WEA YMCA CC Cymru, Rydym yn awyddus iawn i ddod â chwricwlwm newydd i gymunedau Cymru. Cydnabyddwyd bod codio yn sgil i’w datblygu o fewn addysg orfodol, a rydym eisiau sicrhau na fydd oedolion sy’n dysgu dan anfanrtais. Mae gennym brofiad helaeth o ddarparu Addysg i Oedolion ar draws Cymru, a bydd gweithio gyda’n partneriaid yn sicrhau ein bod yn medru cynnig cyfle i ddysgwyr greu gwefannau, apps a chynnwys dysgu. Gall y sesiynau blasu, a’r cyrsiau dilyniant, fod yn gychwyn ar daith ddysgu newydd i oedolion sy’n dysgu, gan ddarparu sgiliau ar gyfer gweithlu sy’n newid.

Dywed Richard Rolfe, cyd-sylaenfydd Yr Wythnos Godio Genedlaethol, Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd i gofleidio Wythnos Godio Genedlaethol wrth i ni geisio mynd i’r afael â’r prinder sgiliau digidol. Mae Wythnos Godio Genedlaethol i gyd yn ymwneud â grymuso oedolion ar draws y DU, gan eu galluogi i fanteisio ar gyfleoedd digidol. Byddwn yn annog pawb yng Nghymru i fynychu un o’r digwyddiadau gwych sy’n digwydd y mis hwn a dysgu rhywbeth newydd. Os gallaf i ddysgu codio yn 51 oed, yna gall unrhyw un wneud!”

Ceir manylion pellach am sesiynau blasu ar draws Cymru isod ac ar wefan Wythnos Godio Genedlaethol  http://www.codingweek.org/

 

Awdurdod Lleol

Manylion Lleoliad

Rhif cyswllt WEA

Dyddiad y sesiwn

Diwrnod

Sir Fynwy

Llyfrgell Cas-gwent, Manor Way,
Cas-gwent, NP16 5HZ

01495 369869

21/09/2015

Llun 10yb-12yp

Caerffili

Llyfrgell Rhisga, Risca Palace
75 Tredegar St, Casnewydd NP11 6BW

01495 369869

21/09/2015

Llun 3.00-5.00yp

Powys

Llyfrgell Aberhonddu, Ship Street Aberhonddu Powys LD3 9AE

01686 610270

22/09/2015

Mawrth 1.15-3.15yp

Merthyr

Llyfrgell Merthyr, Stryd Fawr, Merthyr Tydfil CF47 8AF

01495 369869

22/09/2015

Mawrth 1.30-3.30yp

Y Fro

Llyfrgell Y Barri, Kings Square, Y Barri
De Morgannwg CF63 4RW

029 20 382431

22/09/2015

Mawrth 10-12yp

Môn

Canolfan O’Toole, Sgwâr Trearddur, Caergybi, Gwynedd LL65 1NB

01248 363933

22/09/2015

Mawrth 9.30 -12.30

Pen-y-bont ar Ogwr

Llyfrgell Pyle, Helig Fan, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr CF33 6BS

029 20 382431

22/09/2015

Mawrth 9.30-11.30yb

Sir Benfro

Llyfrgell Doc Penfro, Water St,Doc Penfro, Dyfed SA72 6DW

01792 467791

23/09/2015

Mercher 1.30-3.30yp

Abertawe

Llyfrgell Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig,
Oystermouth Road, Abertawe, Gorllewin Morgannwg SA1 3SN

01792 467791

23/09/2015

Mer cher  11yb-1yp

CastellNedd Port Talbot

Llyfrgell CastellNedd, Victoria Gardens, CastellNedd, SA11 3BA

01792 467791

23/09/2015

Mercher 2-4yp

Ceredigion

Llyfrgell Aberaeron, Neuadd y Sir, Aberaeron SA46 0AT

01686 610270

23/09/2015

Mercher 2-4yp

Blaenau Gwent

Swyddfa  WEA BC, Y Ganolfan Arloesi, Glyn Ebwy, NP23 8XA

01495 369869

23/09/2015

Mercher 4yp-6yp

Caerdydd

Llyfrgell Canol Caerdydd,Yr Aes, Caerdydd CF10 1FL

029 20 382431

23/09/2015

Mercher 9.00-11.00yb

Sir Gaerfyrddin

Llyfrgell Llanelli, Vaughan St, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3AS

01792 467791

23/09/2015

Mercher 9.30-11.30yb

Sir Fflint

Llyfrgell y Fflint, Stryd yr Eglwys,Y Fflint, CH6 5AP

01978 806044

23/09/2015

Mercher 9.30-11.30yb

Powys

Llyfrgell y Drenewydd, Park Ln, Y Drenewydd, Powys SY16 1EJ

01686 610270

23/09/2015

Mercher 9.30-11.30yb

Casnewydd

Llyfrgell Bettws, Y Ganolfan Siopa, Bettws, Casnewydd NP20 7TN

01495 369869

25/09/2015

Gwener 1.30-3.30yp

Sir Ddinbych

Llyfrgell Prestatyn, Rhodfa’r Brenin, Prestatyn, Clwyd LL19 9LH

01492 536693

25/09/2015

Gwener 1.30-3.30yp

Conwy

Canolfan Colwyn Uchaf, Bryn Cadno
Colwyn Uchaf Bae Colwyn  LL29 6DW

01492 536693

25/09/2015

Gwener 10yb-12yp

Torfaen

Safle Treftadaeth Byd a Llyfrgell, Church Road, Blaenafon, NP4 9AS

01495 369869

25/09/2015

Gwener 10yb-12yp

Rhondda Cynon Taf

Llyfrgell Llantrisant, Bull Ring, Bullring, Pontyclun
Morgannwg Ganol CF72 8EB

01495 369869

25/09/2015

Gwener 2yp-4yp

Gwynedd

Swyddfa WEA, Bryn Menai, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2JA

01248 363933

25/09/2015

Gwener 9.30-11.30

Wrecsam

Llyfrgell a Chanolfan Gelfyddydau Wrecsam, Ffordd Rhosddu
Wrecsam, Clwyd LL11 1AU

01978 806044

25/09/2015

Gwener 9.30-11.30yb

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es