Cwricwlwm Treftadaeth Newydd ar gyfer Gorllewin Cymru: y Celtiaid yn cyrraedd Ceredigion! | Addysg Oedolion Cymru

Cwricwlwm Treftadaeth Newydd ar gyfer Gorllewin Cymru: y Celtiaid yn cyrraedd Ceredigion!

22-Mawrth-2023
Rhannu

Mae Dysgwyr sy’n Oedolion ar draws gorllewin Cymru wedi bod yn mwynhau cyrsiau newydd fel rhan o’r Cwricwlwm Treftadaeth newydd cyffrous sy’n cael ei ddatblygu gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yng Ngheredigion. Dywedodd Swyddog Datblygu’r Cwricwlwm AOC ar gyfer Ceredigion, Dr Jemma Bezant, “Wrth ddathlu hanes hynod ddiddorol Celtaidd a thirweddau hanesyddol cysegredig Cymru, ein nod yw creu canolbwynt newydd o ragoriaeth addysgu a all fod o fudd i’r oedolion sy’n dysgu yn ein cymunedau lleol.”

Bydd defodau dirgel y Celtiaid, crefyddau’r hen fyd a’r byd archaeoleg hynod o ddiddorol yn cael eu datgelu yn ystod tri chwrs newydd sbon yn Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan yn dechrau ar ôl gwyliau’r Pasg.


Dr Ralph Haeussler yng Nghastell Aberteifi

Bydd ein tiwtor, Dr Ralph Haeussler, yn edrych ar Grefyddau Celtaidd bob prynhawn dydd Mawrth yn ogystal â dysgu dosbarth Archaeoleg ar ddydd Sadwrn yng Nghanolfan Creuddyn yn Llanbedr Pont Steffan. Bydd Ralph hefyd yn dysgu Crefyddau’r Hen Fyd sy’n archwilio diwylliannau byd hynod ddiddorol fel y Rhufeiniaid, yr Eifftiaid a’r Groegiaid Hynafol ar nos Lun yn Nhŷ Cadwgan, Castell Aberteifi.

Mae Ralph wedi bod yn archeolegydd ac yn hanesydd yr hen fyd ers dros 25 mlynedd, ac mae’n arbenigo yn y bydoedd Celtaidd a Rhufeinig. Astudiodd yn Frankfurt ac yn y Sefydliad Archaeoleg yn Llundain a bu’n addysgu ym mhrifysgolion Rhydychen, Osnabrück a Llanbedr Pont Steffan. Mae wedi cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau – ‘Sacred Landscapes’ (2020), ‘Celtic Religions: personal, local, global’ (2017) a ‘Becoming Roman?’ (2013).

Dywed Ralph fod y grefydd Geltaidd “yn perthyn i un o’r crefyddau mwyaf cyfareddol ac enigmatig yn yr hen fyd,” gan ychwanegu: “Mae cymaint wedi’i ysgrifennu amdani, ond beth rydym yn ei wybod mewn gwirionedd? Mae darganfyddiadau newydd i’w gwneud drwy’r amser”.

Ychwanega y bydd y cyrsiau newydd yn archwilio “defodau’r derwyddon dirgel, y syniad o grefydd yn unol â natur, a’r gred Dderwyddol mewn ailymgnawdoliad”. Bydd y cyrsiau’n archwilio pos jig-so yn cynnwys darganfyddiadau di-rif, gwaith celf ddiddorol ac eiconograffig, y safleoedd cysegredig a’r gwarchodfeydd a gloddiwyd, heb anghofio’r miloedd o enwau duwiau a duwiesau Celtaidd.

Yn ychwanegol bydd Dr Haeusller yn cynnal Ysgol Undydd Archaeoleg bob dydd Sadwrn, gyda’r nod o fod yn gyflwyniad i fyd cyffrous yr archeolegydd. Dywed Dr Jemma Bezant: “Nid ydym yn bwriadu cloddio dim fel rhan o’r cwrs hwn (eto!) ond bydd dysgwyr yn archwilio themâu gwahanol megis hen adeiladau, hen fapiau ac yn archwilio’r hyn y mae archeolegwyr modern yn gwneud.”