Croeso i Hwb Dysgu Abertawe! | Addysg Oedolion Cymru

Croeso i Hwb Dysgu Abertawe!

22-Hydref-2023
Rhannu

Ffrwyth llafur tîm yw’r ddarpariaeth cyrsiau ESOL yn ninas Abertawe a ddarperir gan diwtoriaid Addysg Oedolion Cymru i ddysgwyr o bob cwr o’r byd – mae’r dysgwyr sy’n mynychu dosbarthiadau 2023/24 yn cynrychioli dros 45 o genhedloedd; mae pob un ohonynt wedi ymgartrefu yn Abertawe.

Croeso i Hwb Dysgu Abertawe, ar 4ydd llawr Princess House yng nghanol y ddinas!


Princess House, Abertawe

Mae dysgwyr o bob cwr o’r byd wedi ymgartrefu yn Abertawe, a diolch i gymorth Addysg Oedolion Cymru, gallant gyfranogi yng ngweithgareddau eu dosbarthiadau Saesneg i wella eu sgiliau a’u helpu i greu cyfleoedd yn eu cymunedau lleol.