Coronafeirws – Neges gan ein Prif Weithredwr | Addysg Oedolion Cymru

Coronafeirws – Neges gan ein Prif Weithredwr

13-Mawrth-2020
Rhannu

“Ddoe, cyhoeddodd llywodraeth y DU y symud i gam “oedi” o’r cynllun i fynd i’r afael â coronafirws.

Diweddarwyd ein dogfen Cwestiynau Cyffredin yn unol â’r cyhoeddiad hwn.

Mae newid allweddol i dynnu eich sylw ato yn ymwneud â hunan-ynysu. Pe byddech chi’n datblygu peswch newydd, parhaus neu dymheredd uchel, fe’ch cynghorir i hunan-ynysu am saith diwrnod. Nid yw’n ofynnol bellach i bobl â symptomau ffonio GIG 111, gan fod y system dan straen, ond yn hytrach fe’u hanogir i chwilio am wybodaeth ar wefan y GIG a 111 ar-lein.

Mae cyngor y Prif Swyddogion Meddygol yn glir; na ddylid cau ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant ar hyn o bryd. Mae’r penderfyniadau hyn yn seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf. Oherwydd hyn, byddwn yn parhau i weithredu fel arfer ar yr adeg yma, gan gadw’r sefyllfa dan adolygiad parhaus. Mae Tîm Rheoli’r Coleg yn blaenoriaethu gweithgaredd cynllunio wrth gefn, ac yn cyfarfod yn aml i adolygu’r sefyllfa bresennol a nodi materion.

Byddwch yn ymwybodol ni fydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) AOC I ALW ar 26ain Mawrth yn mynd ymlaen yn ei ffurf arferol. Ar hyn o bryd rydym yn archwilio’r potensial i hwyluso “CCB digidol” gan ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael.

Fy nymuniadau gorau i chi a’ch teuluoedd.”

 

Kathryn Robson, Prif Weithredwr
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

 

 

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es