Cerddi prydferth gan ein dysgwyr | Addysg Oedolion Cymru

Cerddi prydferth gan ein dysgwyr

9-Awst-2021
Rhannu

Mae ein dysgwyr wedi bod yn archwilio’u teimladau eu hunain wrth ymateb i farddoniaeth, rhyddiaith a delweddau – gan greu eu gwaith ysgrifenedig eu hunain yn rhan o hyn. I gefnogi ein dysgwyr, mae ein tiwtor, Jessica Clapham, wedi bod yn cyflwyno cyrsiau Ysgrifennu Creadigol i ddechreuwyr trwy gydol y cyfnod clo, ac mae’r gwaith a gynhyrchont wedi bod yn hyfryd!

Mewn cyfres o weithgareddau ysgrifennu, mae ein dysgwyr wedi archwilio ysgrifennu amdanynt eu hunain a mytholeg, gwahanol fathau o lenyddiaeth plant, ysgrifennu hunangofiannol, ysgrifennu am deithio, moeseg a’r llais.

Gan fod y dosbarthiadau ar-lein (yn sgil cyfyngiadau Covid-19), mae pob dysgwr wedi ennill sgiliau digidol ychwanegol sydd wedi’u galluogi i ddefnyddio platfformau gwahanol, fel Zoom a Microsoft Teams. Yn ogystal, mae’r dosbarthiadau ar-lein wedi golygu bod dysgwyr wedi gallu gwneud ffrindiau gyda phobl o bob cwr o Gymru, ac yn sgil y cyfeillgarwch hwnnw, mae dysgwyr wedi bod yn cadw mewn cysylltiad ac yn parhau â’u cyd-ysgrifennu creadigol gyda’i gilydd, y tu hwnt i’r gwersi. Lle cynhaliwyd dosbarthiadau yn Saesneg, roedd croeso i’r Gymraeg ac mae rhai o’n dysgwyr wedi ymateb yn greadigol yn y Gymraeg hefyd!

Mae un o’n dysgwyr, Gareth Roberts, wedi bod mor garedig â chaniatáu i ni rannu ychydig o’i gerddi.

Moontide

I will sail the moon-tide
across a chattering sea
on silvered roads
to shimmer-wide horizons
where stars come low enough
that I might wear them
as jewels for my fingers
on out-stretched hands

Seed Country

i

a seed blown on a vagabond wind
settles to a stone country

a country of sun
a rain country

washed in seasons tumbled
where hills meet the sea

where cliffs fall and waves
shift their wrecks and driftwood

into temporal forms upon the beach
seeking expression

the shape of a language
a mutable tongue shifting names

into the seed of story
of people of country

ii

If I could keep my country in a box
it would be a handful of dirt,
a dust that might have been
where poets trod amongst their tangling,
where the girls danced barefoot
and boys made their marks with blunt sticks.

This dust would be the seed of a thousand names,
a thousand tongues with tales to tell,
until this thing, this little box,
that can fit so easily in my pocket,
would be full of such a myth of telling
and names that, when opened,
I would struggle to hold on to my own,

would become myself no more
than a seed flown on vagrant winds
blown from the country
in the box in my pocket.

iii

Should I find myself in the hard stone of a different land,
settled to the tumbled seasons of wind and sun and rain,
then let me be an unexpected shoot
greenly waving my little flag to the sea’s spray;
a febrile-brave tongue telling new words
to speak the sound of falling cliffs
and the shapes that waves make
of wrecks and driftwood on the beach.

Llongyfarchiadau i Gareth ac i’n holl ddysgwyr am wneud mor dda ac ysgrifennu cerddi mor hyfryd!

I ddod o hyd i gwrs ysgrifennu creadigol i chi, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es