Canolbwyntio ar y manylion drwy waith caled | Addysg Oedolion Cymru

Canolbwyntio ar y manylion drwy waith caled

12-Awst-2021
Rhannu

 

 

 

Mae ffotograffiaeth ddigidol yn bwnc sy'n apelio at lawer o ddysgwyr - dysgwyr, sydd, er enghraifft, yn hoffi crwydro, bywyd gwyllt, tirweddau trefol, hanes a phensaernïaeth; mae ffotograffiaeth ddigidol yn sgil sy'n cyd-fynd yn dda iawn â'u hangerdd a'u hobïau a lle mae mwy i'w ddysgu bob amser.

Er mwyn cefnogi diddordebau ein dysgwyr, mae’r tiwtor profiadol Mick Scraggs wedi bod yn cyflwyno cyrsiau Ffotograffiaeth Ddigidol a Photoshop trwy gydol y cyfnod clo i ddysgwyr sy’n ddechreuwyr a hefyd i rai mwy profiadol.

Yn ystod y sesiynau dysgu archwiliwyd sut i ddefnyddio amrywiol swyddogaethau ar y camerâu digidol a sut i drin delweddau gan ddefnyddio Adobe Photoshop. Yn ogystal â datblygu eu sgiliau technegol, mae dysgwyr wedi gallu rhannu sgiliau a syniadau ar gyfer prosiectau i’r dyfodol yn eu grwpiau ac wedi gallu ffurfio cyfeillgarwch wrth ddysgu.
Gan fod Mick yn dysgu Cymraeg, mae wedi croesawu’r iaith i'r ystafell ddosbarth. O ganlyniad i hyn, mae llawer o ddysgwyr sydd ag ychydig neu ddim sgiliau Cymraeg wedi gallu dysgu ymadroddion yn eu gwersi; mae hyn hefyd wedi rhoi hwb i fwynhad y cwrs i’n dysgwyr Cymraeg eu hiaith sydd, o ganlyniad, wedi gallu gweithio o fewn ‘cymuned iaith’, gan gyfrannu at ddiwylliant dwyieithog y cwrs.

Dywed rheolwr rhanbarthol Mick, Sarah, “Mae dysgwyr yn aml yn rhoi sylwadau ar amynedd a chefnogaeth Mick wrth fynd i’r afael â’u camera digidol ac wrth ddysgu ac archwilio technegau newydd.”

Ychwanega Mick, “O'r hyn y mae rhai o'r dysgwyr wedi'i ddweud wrthyf, mae'r cyrsiau wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd meddwl - yn enwedig yn ystod y cyfnod clo. Mae'r cyrsiau wedi rhoi rhywbeth positif iddynt ganolbwyntio arno yn ystod yr amseroedd anodd.”

I weld gwaith ffotograffiaeth ein dysgwyr talentog, ewch i'n halbwm Facebook yma.

Llongyfarchiadau i'r holl ddysgwyr ar eu llwyddiant ac am gynhyrchu lluniau gwych!

I ganfod cwrs ffotograffiaeth, cliciwch yma.

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es