Cangen Caerffili a’u brodwaith gleiniog hardd | Addysg Oedolion Cymru

Cangen Caerffili a’u brodwaith gleiniog hardd

20-Gorffennaf-2021
Rhannu

Bu grŵp o ddysgwyr yn brysur yn y Dosbarth Gleinwaith yng Nghangen Caerffili yn ystod y cyfnod clo yn gwneud gemwaith hardd. Dechreuodd y gangen, gan gynnwys dysgwyr 50 oed a hŷn, eu dosbarth Gwneud Gemwaith nifer o flynyddoedd yn ôl. Maent i gyd bellach wedi cwblhau cyrsiau achrededig gydag arweiniad y tiwtor Gwyneth Davies sydd hefyd yn dysgu Cymraeg a TG gyda ni (yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales).

Cynhaliwyd y dosbarth hwn yn wreiddiol yng Nghanolfan Gymunedol Y Glowyr (roedd y ‘Miners’ fel y’i gelwir yn annwyl yng Nghaerffili, yn gwasanaethu anghenion gofal iechyd pobl leol am bron i 90 mlynedd cyn newid yn lleoliad cymunedol). Ers y pandemig, newidiodd y grŵp i ddysgu ar-lein, ac ymunodd sawl newydd-ddyfodiad ychwanegol o leoliadau eraill ledled Cymru.

Yn ystod y dosbarthiadau, mae dysgwyr wedi gwneud cŵn crisial, tylluanod, breichledau cordyn aml llinynnol, sêr gleiniog, bôbls, addurniadau coed, breichledau lledr fel ysgol, a breichledau crisial enfys ymhlith eitemau eraill, gan ddefnyddio brodwaith gleiniau pwyth Sant Petersburg, gan ddysgu gwehyddu ongl sgwâr , gwehyddu ongl sgwâr giwbig ac amrywiaeth o dechnegau amrywiol eraill.

Dywed Jayne Murphy,ein Swyddog Cyflawni Cwricwlwm, “Yr adborth a gafwyd gan ddysgwyr sy’n mynychu’r cwrs yw eu bod yn wirioneddol ei fwynhau. Mae wedi helpu gyda’u hiechyd meddwl a’u lles. Mae cael y cwmni yn ystod y cyfnodau clo, a gweld eu grŵp trwy sesiynau Timau Microsoft a chadw mewn cysylltiad â Gwyneth trwy e-byst wedi bod yn amhrisiadwy! Mae dysgwyr hefyd yn ddiolchgar iawn am fenthyg offer gan Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales i gael at a chymryd rhan mewn dosbarthiadau ar-lein. “

Mae grŵp Cangen Caerffili o ddysgwyr yn y Dosbarth Gleinwaith yn gobeithio arddangos gwaith yn y Brif Lyfrgell yng Nghaerffili ym mis Medi.

Llongyfarchiadau i’r holl ddysgwyr am eu sgiliau creadigol gwych.

I weld mwy o waith ein dysgwyr, ewch i’n halbwm Facebook yma.

Felly, beth yw ‘Cangen’?
Disgrifir Cangen fel grŵp o ddysgwyr sy’n dilyn eu diddordebau dysgu dewisol eu hunain; arweinir y grŵp gan bwyllgor hunan reoledig lle mae gan ei aelodau gyfle i ymarfer democratiaeth a datblygu sgiliau ar gyfer cyfranogi’n effeithiol yn y gymdeithas ehangach.
Mae’r gangen yn cael ei chydnabod gennym ac yn gysylltiedig â ni (Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales), ac rydym yn cefnogi’r anghenion dysgu ac adnoddau gan gynnwys chwilio am diwtoriaid addas ar gyfer darpariaeth y canghennau; rydym hefyd yn cynnig rhywfaint o gymorth ariannol. I ddarganfod mwy, siaradwch gyda ni heddiw!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es