Cafodd ein dosbarthiadau SSIE (ESOL) Mynediad 1 wers wahanol i’r arfer. . . | Addysg Oedolion Cymru

Cafodd ein dosbarthiadau SSIE (ESOL) Mynediad 1 wers wahanol i’r arfer. . .

5-Gorffennaf-2023
Rhannu

Wythnos ddiwethaf, cafodd un o’n dosbarthiadau llawn amser SSIE (ESOL) Mynediad 1 wers wahanol i’r arfer! Ymunodd Becky Davies sy’n wneuthurwr gwisgoedd ym myd theatr a ffilm gyda’r grŵp!

Mae Becky yn gweithio ar ei liwt ei hun fel gwneuthurwr gwisgoedd ar gyfer theatr, ffilm a theledu. Fe’i magwyd yng Ngogledd Cymru, a gwnaeth brentisiaeth gyda’r BBC yng Nghaerdydd, lle bu’n gweithio ar gynyrchiadau Cymraeg a ‘Casualty’. Graddiodd o’r Bristol Old Vic, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio yn y Tŷ Opera Brenhinol yn Llundain.

Yn ogystal â rhoi profiad newydd i’r dysgwyr yn y dosbarth, rhoddodd wybodaeth i’r dysgwyr hefyd am y diwydiannau creadigol yng Nghymru, ac am adloniant cyfrwng Cymraeg a llwybrau gyrfa posibl i’r dyfodol.

Bu’r dysgwyr yn gwylio rhaghysbyseb o’r Sioe Gerdd Matilda, y ffilm ddiweddaraf y bu Becky yn gweithio arni. Trafododd Becky sut yr aeth i mewn i’r diwydiant, a’r gwahaniaethau rhwng gweithio i theatr a ffilm/teledu ynghyd a chyfleoedd yn y diwydiannau creadigol yn Ne Cymru.                                                                           

Er mwyn ymgorffori eu sgiliau SSIE ymhellach, gofynnwyd i’r dysgwyr baratoi 5 cwestiwn i’w gofyn i Becky, gan ddefnyddio amserau gwahanol.

Meddai’r ymwelydd, Becky Davies, “Roedd yn bleser cwrdd gyda’r dysgwyr. Mae eu gallu Saesneg a’u brwdfrydedd wedi gwneud argraff fawr arnaf. Mae’n amlwg eu bod eisiau dysgu, ac roedd pawb wedi cymryd rhan wirioneddol yn y drafodaeth. Rwy’n gobeithio eu bod yn teimlo fod croeso iddynt yn y DU a dymunaf y gorau iddynt i’r dyfodol.”

Dywedodd y tiwtor, Sandra Warner, “Roedd yn brofiad dysgu gwerthfawr i bawb ac yn enwedig gan fod y dysgwyr yn clywed llais gwahanol i fy un i! Gellir ailadrodd hyn yn hawdd gyda grwpiau eraill – does ond angen dod o hyd i bobl sy’n fodlon ymgysylltu gyda’n dysgwyr, a rhannu eu profiadau.”

Meddai’r dysgwr, Nataliia Chechko, “Mae hi’n ddynes hardd a dymunol. Roedd yn gyfarfod cyffrous a diddorol iawn! Diolch!”

Meddai’r dysgwr, Carla Sanchez, “diolch… roeddem wrth ein bodd yn rhannu amser gyda hi.”

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

Os hoffech ddarganfod mwy am ein dosbarthiadau SSIE (ESOL), cliciwch yma. Neu, cysylltwch gyda’n Cydlynydd Datblygu Cwricwlwm, Samantha Al-Khanchi ar samantha.al-khanchi@adultlearning.wales

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es