A’r enillydd yw. . . | Addysg Oedolion Cymru

A’r enillydd yw. . .

30-Medi-2015
Rhannu

Rydym yn falch iawn o ddweud bod y dysgwr WEA YMCA CC Cymru Lisa Rowlands, enillydd Dysgwr Uwch Gwobrau Inspire eleni, wedi ei chyflwyno fel y prif enillydd ar draws Wrecsam yng Ngwobrau Addysg Oedolion.

Llawer o ddiolch i Nicola a Gayle Hudson am eu henwebiad a diolch arbennig i Carol Hughes, tiwtor Lisa, am ei chefnogaeth i Lisa drwy gydol ei thaith ddysgu! Da iawn!

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es