Adroddiad y Prif Weithredwr | Addysg Oedolion Cymru

Adroddiad y Prif Weithredwr

26-Ebrill-2018
Rhannu

Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar ein cynlluniau strategol a gweithredol sefydliadol ac yn cyflwyno trosolwg o’n darpariaeth ledled Cymru, gan gynnwys; cofrestriadau, cyflawniadau, cyflwyno drwy bartneriaeth, darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gwasanaethau a chefnogaeth i ddysgwyr ac ansawdd y ddarpariaeth. Mae hefyd yn edrych ar arweinyddiaeth y sefydliad ac yn dangos cynnydd gyda datblygiadau allweddol ym mholisi a strategaeth Llywodraeth Cymru.

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar Safonau

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar y Ddarpariaeth

Darllenwch adran adroddiad y Prif Weithredwr ar Arweinyddiaeth

Yn ôl i'r newyddion

Angen unrhyw help?

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Fideo Cefnogi

Cymorth a Chefnogaeth
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es