Sefydliad Prydeinig y Galon – Carys Jenkins | Addysg Oedolion Cymru

Dydd Gwener 28 Mehefin, 10am – 11am
Sefydliad Prydeinig y Galon – Carys Jenkins
Cliciwch yma i gofrestru!
Mae gan bawb galon sy’n werthfawr i rywun arall. Mam neu dad ymroddgar, taid neu nain annwyl, babi newydd, ffrind neu gydweithiwr unigryw. Pan fydd un galon yn stopio, mae llawer mwy yn cael eu difetha. Yn Ne Cymru, bydd un o bob pedwar o bobl yn marw o glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed ond mae Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru yn ymladd am bob curiad calon yng Nghymru.
Ymunwch gyda ni am sgwrs gan Carys Jenkins, Rheolwr Codi Arian a fydd yn siarad am y ffyrdd gorau o gadw ein calonnau’n iach, rhai arwyddion neu symptomau cyflyrau sy’n gysylltiedig gyda’r galon, y ffyrdd y gall y BHF eich cefnogi a’r ymchwil achub bywyd anhygoel y maent yn ei ariannu i ddod o hyd i driniaethau a meddyginiaethau newydd i’r rhai sy’n byw gyda phroblemau’r galon a chylchrediad y gwaed.

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es