Sgiliau Digidol/ TG | Addysg Oedolion Cymru

Sgiliau Digidol/ TG

Wrth i gwmnïau ddod yn fwy dibynnol ar gyfrifiaduron, ystyrir fod TG a llythrennedd cyfrifiadurol yn sgiliau pwysig i’w meddu. Cynllunnir ein cyfres o gyrsiau TG i helpu i ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a chyfrifiadura, gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau sy'n gysylltiedig gyda’r byd gwaith.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

  • Sgiliau cyfrifiadur a chyfrifiadurol
  • Rheoli a threfnu Ffeiliau
  • Taenlenni
  • Dysgu am ddyfeisiau gwahanol e.e. Tabledi a gliniaduron

Manteision:

  • Datblygu sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â chyflogaeth
  • Dysgu i weithio gyda gwahanol dechnolegau
  • Datblygu'ch CV
  • Ennill cymwysterau TG ynghyd a sgiliau trosglwyddadwy
Gweld yr holl gyrsiau Sgiliau Digidol/ TG
No courses found.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es