Iechyd a Diogelwch | Addysg Oedolion Cymru

Mae Iechyd a Diogelwch yn hanfodol mewn unrhyw weithle ac mae cael y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i helpu i ddatblygu gwell amgylchedd iechyd a diogelwch yn gallu eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer cyflogaeth. Mae ein cyrsiau'n sicrhau eich bod yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i weithio mewn modd sy'n diogelu eich iechyd a diogelwch eich hun ac eraill. 

 

Mae'r cyrsiau'n cynnwys: 

  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Cyflwyniad i hyfforddiant Codi a Chario yn y gwaith
  • Damweiniau ac Ymchwiliad
  • Cyflwyniad i Arferion Gweithio Diogel
  • Diogelwch Bwyd Sylfaenol

Manteision: 

  • Deall sut i weithio'n ddiogel
  • Datblygu sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith
  • Datblygu dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a diogelwch mewn cyd-destunau gwahanol
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es