Dysgu yn y Gweithle | Addysg Oedolion Cymru

Rydym yn darparu ystod eang o hyfforddiant a chymwysterau a ddarperir yn ein canolfannau dysgu, yn eich gweithle neu drwy sesiynau ar-lein dan arweiniad tiwtor. Rydym yn darparu cymwysterau, cyrsiau achrededig neu sesiynau hyblyg byr.

Cymrwch olwg ar ein Llyfryn Cyrsiau Dysgu yn y Gweithle (PDF)

 

Meithrin sgiliau a hyder yn y gweithle

Rydym yn ddarparwr addysg sy’n darparu rhaglenni dysgu hyblyg sy’n meithrin sgiliau a hyder yn y gweithle gydag amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer unigolion neu grwpiau.

 

Ein hymagwedd

Cydweithio, mewn partneriaeth, yw'r allwedd i ddatblygu rhaglen ddysgu lwyddiannus. Nid yw un ateb yn addas i bawb, felly drwy weithio gyda'n gilydd gallwn benderfynu ar y ffordd orau o gael y gorau o'r hyfforddiant a sut i gymhwyso'r dysgu yn ôl yn y gweithle. Rydym yn dechrau gyda'ch canlyniadau dysgu allweddol ac yn gweithio'n ôl o hynny. Os oes gennych chi chwech neu fwy o ddysgwyr a fyddai'n elwa o'r un cwrs, gwnewch y mwyaf o'ch cyllideb gyda'n rhaglenni hyfforddi mewnol.

 

Rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg - Dysgwyr yn y Gweithle

I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglen Sgiliau Hanfodol Hyblyg ar gyfer dysgwyr yn y Gweithle cliciwch YMA.

 

Partneriaethau dysgu

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o gyflogwyr a phartneriaid gan gynnwys prosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF).

Os yw eich gweithle wedi'i gwmpasu gan brosiect WULF efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gyda ffioedd cwrs. Mae cyfleoedd dysgu trwy brosiectau WULF ar gael i aelodau undeb a’r rhai nad ydynt yn aelodau.

 

Beth yw Cronfa Ddysgu Undebau Cymru?

Mae Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn cefnogi mentrau dysgu mewn gweithleoedd undebol lle mae cyflogwyr yn cydnabod manteision gweithio mewn partneriaeth ag undebau i uwchsgilio eu gweithlu. Mae'n ariannu ystod o brosiectau sy'n cael eu harwain gan wahanol undebau ac sy'n hyrwyddo dysgu yn y gweithle. Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb i gymryd rhan.

Gweld yr holl gyrsiau dysgu-yn-y-gweithle

Newydd ychwanegu Dysgu yn y Gweithle
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es