Astudiaethau Undeb Llafur | Addysg Oedolion Cymru

 

 
 

Beth yw astudiaethau TU ac ar gyfer pwy?

Mae ein cyrsiau yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen ar gynrychiolwyr undeb i barhau i wneud gwaith gwych. Ar ôl cwblhau ein cyrsiau yn llwyddiannus, bydd cynrychiolwyr yn cael credydau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r prif undebau llafur yng Nghymru i gyflwyno eu rhaglenni craidd i gynrychiolwyr presennol a newydd. Mae’n gyfle gwych nid yn unig i ennill yr holl sgiliau a'r gwybodaeth sydd eu hangen i fod yn gynrychiolwyr undeb effeithiol, ond hefyd yn gyfle i gwrdd â chynrychiolwyr eraill a thiwtoriaid a swyddogion profiadol.

Gweithio gydag Undebau:

  • WTUC
  • Unison
  • Unite
  • CWU
  • PCS
  • GMB

Yn y flwyddyn 2020-21 yn unig, gwnaeth dros 400 o ddysgwyr gymryd rhan mewn dysgu undeb.

Tysteb: "Roeddwn eisiau dysgu mwy am iechyd a diogelwch yn y gwaith a sut y gall bod yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch Unsain wella amodau yn y gweithle i aelodau. Rwy'n teimlo bod y cwrs wedi cyflawni fy nodau."

 

 

TUC Cymru / Addysg Oedolion Cymru
Cynrychiolydd Undeb - Rhaglen Ddysgu
Ariennir i Gynrychiolwyr Undebau Cymru


Tymor yr Hydref 2024

Enw'r Cwrs Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen Patrwm Lleoliad
Cynrychiolwyr Undeb Cam 1 13 Medi 2024 22 Tachwedd 2024 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Caerdydd
Cynrychiolwyr Undeb Cam 1 13 Medi 2024 22 Tachwedd 2024 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Wrecsam
Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Amgylcheddol (i Gynrychiolwyr) 5 Medi 2024 5 Medi 2024 Hanner Diwrnod Dydd Iau Ar-lein
Gweithleoedd Gwyrddach – Sgiliau gwyrdd i gynrychiolwyr 23 Medi 2024 7 Hydref 2024 Bob dydd Llun am 3 wythnos Ar-lein
Mynd i'r Afael ag Aflonyddu Rhywiol a'i Atal 7 Tachwedd 2024 20 Tachwedd 2024 Bob dydd Mercher am 3 wythnos Ar-lein
Anabledd yn y Gweithle 4 Tachwedd 2024 18 Tachwedd 2024 Bob dydd Llun am 3 wythnos Ar-lein
Partneriaeth Gymdeithasol 12 Tachwedd 2024 19 Tachwedd 2024 Bob dydd Mawrth am 2 wythnos Ar-lein

Tymor y Gwanwyn 2025

Enw'r Cwrs Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen Patrwm Lleoliad
Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch Cam 1 17 Ionawr 2025 28 Mawrth 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Caerdydd
Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch Cam 1 17 Ionawr 2025 28 Mawrth 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Wrecsam
Cynrychiolwyr Undeb Cam 2 24 Ionawr 2025 4 Mawrth 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Ar-lein
Cynrychiolwyr Dysgu Undeb Cam 1 27 Ionawr 2025 17 Chwefror 2025 Bob dydd Llun am 4 wythnos Ar-lein
Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Amgylcheddol (i Gynrychiolwyr) 14 Ionawr 2025 14 Ionawr 2025 Hanner Diwrnod Dydd Mawrth Ar-lein
Negodi ar gyfer Pontio Teg 29 Ionawr 2025 12 Chwefror 2025 Bob dydd Mercher am 3 wythnos Ar-lein
Menopos yn y Gweithle 10 Mawrth 2025 24 Mawrth 2025 Bob dydd Llun am 3 wythnos Ar-lein
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth/Niwroamrywiaeth yn y Gweithle 4 Mawrth 2025 11 Mawrth 2025 Bob dydd Mawrth am 2 wythnos Ar-lein
Partneriaeth Gymdeithasol 18 Mawrth 2025 25 Mawrth 2025 Bob dydd Mawrth am 2 wythnos Ar-lein

Tymor yr Haf 2025

Enw'r Cwrs Dyddiad Cychwyn Dyddiad Gorffen Patrwm Lleoliad
Cynrychiolwyr Undeb Cam 1 2 Mai 2025 11 Gorffennaf 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Caerdydd
Cynrychiolwyr Undeb Cam 1 2 Mai 2025 11 Gorffennaf 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Wrecsam
Cynrychiolydd Iechyd a Diogelwch Cam 2 9 Mai 2025 18 Gorffennaf 2025 Bob dydd Gwener am 10 wythnos Ar-lein
Cynrychiolwyr Dysgu Undeb Cam 2 14 Mai 2025 11 Mehefin 2025 Bob dydd Mawrth am 4 wythnos Ar-lein
Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Amgylcheddol (i Gynrychiolwyr) 7 Mai 2025 7 Mai 2025 Hanner Diwrnod Dydd Mercher Ar-lein
Gweithleoedd Gwyrddach – Sgiliau gwyrdd i gynrychiolwyr 2 Mehefin 2025 16 Mehefin 2025 Bob dydd Llun am 3 wythnos Ar-lein

I dderbyn rhagor o wybodaeth a ffurflen gais cwrs, anfonwch e-bost at nicholas.paul@addysgoedolion.cymru

 

Gweld yr holl gyrsiau astudiaethau undeb llafur

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es