Llais y Dysgwr | Addysg Oedolion Cymru

Rydych yn bwysig i ni!

Mae ein dysgwyr yn bwysig i ni.

Fe hoffem gael gwybod pa mor dda rydych yn ei wneud, unrhyw gwynion sydd gennych ac os y gallwn wneud rhywbeth i’ch cynorthwyo a’ch cefnogi ymhellach.

adult learning wales

Rhannu Profiadau

Wedi mynychu un o’n cyrsiau yn ddiweddar?

Fe hoffem glywed eich barn!

 

Llwyddiannau

Os ydych wedi bod yn llwyddiannus oherwydd un o’n cyrsiau, fe hoffem ni glywed am hynny! Mae cael gwybod am lwyddiannau yn hollbwysig i annog darpar ddysgwyr i roi eu hunain yn gyntaf a llwyddo. Cysylltwch os oes gennych stori yr hoffech ei rannu i ysbrydoli pobl eraill.

 
 

Cyflwynwch gŵyn                             

Os nad oedd y gwasanaeth y gwnaethom ei gynnig i chi yn ddigon dda, mae’n ddrwg iawn gennym glywed am hynny. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau y cewch chi brofiad gwych ac rydym yn dymuno sicrhau bod ein cymorth a’n prosesau mor gefnogol a syml â phosibl. Fodd bynnag, os oes gennych gŵyn, cofiwch gysylltu â ni i ddweud beth aeth o’i le.

Cyflwynwch gŵyn

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es