Gyrfaoedd | Addysg Oedolion Cymru

Rydym yn credu yng ngrym dysgu

Gall dysgu rhywbeth newydd, beth bynnag fo’ch oedran neu eich sefyllfa, ddylanwadu’n gadarnhaol ar eich bywyd a hyd yn oed eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn maes sy’n bwysig i chi.

Mae eich profiadau yn ystod eich cwrs yn bwysig i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ond mae camau nesaf eich bywyd yn dilyn eich cwrs yn bwysig i ni hefyd. Dyna pam rydym yn cydweithio â Gyrfa Cymru i sicrhau y cewch y cymorth gorau posibl i gyflawni’r amcanion sy’n bwysig i chi o ran canfod swydd.

adult learning wales

 

Cydweithio â Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn darparu llawer iawn o wybodaeth am addysg a chyrsiau, gwaith a phrentisiaethau, yn ogystal â gwasanaeth chwilio am swyddi sy’n caniatáu i chi chwilio ac ymgeisio am swyddi a phrentisiaethau ledled Cymru. Rydym yn cydweithio â hwy i sicrhau y cewch y cyfle gorau posibl o ganfod ac ymgeisio am swydd yn dilyn eich profiad o ddysgu fel oedolyn. I ganfod sut allwch chi ddatblygu eich diddordeb, cysylltwch â Gyrfa Cymru neu gofynnwch i'ch tiwtoriaid.

Ffoniwch Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844 / 029 2090 6800

Neu e-bostiwch nhw yma

Edrychwch ar wefan Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru

 

Fe awn ni â chi ymhellach

 

'Career Coaching'

Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) wedi lansio 'Career Coaching', sef adnodd ar-lein sy’n helpu i gysylltu darpar fyfyrwyr â’r rhaglen Mynediad i AU sy’n cefnogi eu huchelgeisiau proffesiynol orau.

Mae'r nodweddion allweddol yn cynnwys:

  • Asesiadau Gyrfa - i helpu pobl i ddysgu mwy am eu hunain a chael awgrymiadau am yrfaoedd ar sail eu diddordebau a’u sgiliau
  • Data cyfredol ar gyflogau, cyfleoedd am gyflogaeth a llwybrau dilyniant cyffredin
  • Adnodd chwilio am gyrsiau Mynediad i AU a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nodau gyrfaol
  • Adeiladwr CV i greu CV proffesiynol a modern


Ymwelwch gyda'r wefan Mynediad i AU neu cymerwch yr asesiad yma (yn Saesneg yn unig).

 

Ansicr ynghylch y camau nesaf?

Sgwrsiwch gyda’ch tiwtor neu eich tîm cymorth i fyfyrwyr i drafod beth sydd ar y gweill. Efallai bod gennym rhagor o gyrsiau y gallwn eu hargymell i chi, neu gallwn eich helpu i gysylltu â’r bobl briodol a all ddatblygu eich diddordeb yn yrfa.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845 i gael rhagor o gymorth

Cysylltu

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es