Mewngofnodi i’ch Cyfrif Office 365 / Outlook | Addysg Oedolion Cymru

Sut i fewngofnodi i’ch cyfrif e-bost Office 365/Outlook

1. Agorwch ffenestr porwr gwe (e.e. Google Chrome neu Microsoft Edge Chromium)

Google Chrome sy’n rhoi y canlyniadau gorau

 

 

2. Mewnbynnwch Office.com yn y bar cyfeiriad

Pwyswch y botwm Enter wedyn

 

 

3. Cliciwch Mewngofnodi

Sgrin gartref Microsoft Office isod

 

 

4. Mewnbynnwch eich cyfeiriad e-bost yn y sgrin isod

Yna cliciwch Nesaf.

 

 

5. Dewiswch ‘Cyfrif Gwaith neu Ysgol’ - Efallai na fydd y sgrin hon yn ymddangos ac rydych chi'n symud yn syth ymlaen i'r adran Rhowch Gyfrinair

Yna cliciwch Nesaf.

 

 

6. Mewnbynnwch y cyfrinair dros dro a roddir i chi

Cliciwch Mewngofnodi

 

7. Newidiwch eich cyfrinair dros dro am eich cyfrinair dewisiol eich hun

I ddiweddaru eich cyfrinair i un o'ch dewis chi, rhowch y cyfrinair dros dro i mewn (fel y sgrin flaenorol), a mewnbynnwch eich cyfrinair newydd gan ei ail-fewnbynnu gan gadarnhau drwy glicio ‘Sign In’. Rhaid i Gyfrineiriau Cofnodi fod yn cynnwys o leiaf 8 nod sy'n cynnwys o leiaf un llythyr llythrennau bach, UN BRIFLYTHYREN ac o leiaf un rhif e.e. Ped45216

Cliciwch Mewngofnodi.

 

Yna gofynnir a hoffech aros i mewn wedi mewngofnodi. Cliciwch Ie os mai chi a neb arall sy’n defnyddio’r ddyfais rydych yn ei defnyddio i fewngofnodi, neu fel arall, cliciwch Na

 

 

Yna cewch fynediad i'ch cyfrif Microsoft Office 365. Bydd Outlook (ar gyfer eich e-byst) yn un o’r eiconau sydd ar gael (gweler isod).

 

 

Mae Microsoft Teams hefyd ar gael o’r ddewislen hon, (fel y gwelir uchod).

 

Os byddwch yn ceisio mewngofnodi tro arall i’ch cyfrif, byddwch naill ai yn cael galwad ffôn neu neges testun (yn dibynnu ar y dull rydych wedi’i ddewis) gyda chod i’r ffôn symudol i gadarnhau pwy ydych chi cyn mewngofnodi.

 

Mae Microsoft Teams hefyd ar gael o’r Ddewislen, fel y gwelir uchod. Wrth ddefnyddio MSTeams am y tro cyntaf, bydd yn cynnig cyfle i chi osod fersiwn bwrdd gwaith o’r meddalwedd (gweler isod). Os byddwch yn dewis gosod y meddalwedd hwn, ni fydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Office 365 bob tro y byddwch yn ymuno â dosbarth.

 

 

Ailosod Cyfrinair ac Adennill eich Cyfrif

Er mwyn eich galluogi i ailosod eich cyfrinair eich hun yn y dyfodol, mae’n bosibl gwella diogelwch eich cyfrif.
• Cliciwch ar eich llythrennau cyntaf ar y dde uchaf a dewis opsiwn ‘View account’

 

• Cliciwch ‘Update info’ ar y deilsen diogelwch (Security info)

 

• Dewisiwch ‘Add method’

 

• Dewiswch y dull rydych chi am ei ddefnyddio a chlicio ar ‘Add’. Yr opsiynau a ddefnyddir amlaf yw:
Ffôn = Symudol, bydd hyn yn galluogi galwad testun neu alwad i rif ffôn symudol
E-bost = Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost personol

 

• Mewnbynnwch y Wlad neu ranbarth fel ‘United Kingdom’, hefyd eich rhif ffôn symudol a cliciwch ‘Next’.

 

• Yn dibynnu ar yr opsiwn a ddewisoch, bydd Microsoft yn anfon neges destun, e-bost neu eich ffonio gyda chod 6 digid i wirio'ch manylion. Mewnbynnwch y cod a chlicio ‘Next’.

 

Cliciwch ‘Done’.

 

Os byddwch yn anghofio eich cyfrinair, bydd Microsoft yn defnyddio'r manylion hyn i adennill eich cyfrif ac ailosod eich cyfrinair, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r manylion hyn yn gyfredol.

 

Bydd dysgwyr hefyd yn gallu mynd i mewn i’w cyrsiau Moodle gan glicio ar y ddolen ar dudalen fewngofnodi Moodle, fel y cylchir isod

Angen cymorth?

Os ydych yn profi unrhyw anawsterau wrth fynd trwy'r camau a amlinellir uchod, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni a byddwn yn eich cynorthwyo.

Yma i'ch helpu i ddysgu.

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es