Cyfeirio Cymorth i Ddysgwyr | Addysg Oedolion Cymru

A-Y cyfeirio

Tra ein bod yn gwneud popeth y gallwn i gefnogi dysgwyr yn y dosbarth, efallai bydd angen cymorth arbenigol arnoch o bryd i’w gilydd. Cynhyrchwyd y mynegai hwn er mwyn cyfeirio dysgwyr at gymorth a ddarperir gan sefydliadau allanol.

Yma i'ch helpu i ddysgu

Dogfen A-Y Cyfeirio


Eich cefnogi bob cam o'r ffordd

Rydym bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, ond bydd adegau pan fydd angen arweiniad arbenigol. Os ydych yn ystyried bod gennych anabledd a / neu anhawster dysgu sy'n effeithio ar eich gallu i ddysgu neu gael mynediad at ddysgu, siaradwch â ni.

Gallwn eich cyfeirio at y cymorth arbenigol sydd ei angen arnoch wrth gymryd rhan yn unrhyw un o'n cyrsiau - byddwn yn gwneud ein gorau i helpu. Siaradwch â ni'n gyfrinachol a dywedwch wrthym am y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch: 03300 580845 neu anfonwch neges destun i 07715 904304

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es