Lles Ariannol | Addysg Oedolion Cymru

Lles Ariannol

Costau byw

Mae'r argyfwng costau byw presennol yn achosi i lawer o bobl boeni am sut i gael dau ben llinyn ynghyd. I gefnogi lles ariannol mae yna adrannau amrywiol i wahanol adnoddau i gynnig gwybodaeth i chi yn ystod y cyfnod hwn o aflonyddwch ariannol yn y DU.

*Defnyddwyr symudol, sgroliwch drosodd am fwy o adnoddau!

Cynllunydd Cyllideb y Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Cyngor ar Bopeth - Rheoli Eich Morgais

I gyfrifo tariffau ynni ar gyfer eich rhanbarth cliciwch yma
Gwybodaeth am ostyngiadau Treth y Cyngor, cliciwch yma.  
Lleihau eich biliau dŵr, cliciwch yma
Gwybodaeth am y Credyd Cynhwysol, cliciwch yma.  

Arbenigwr Arbed Arian
• Martin Lewis yn sôn am y capiau newydd ar brisiau ynni, cliciwch yma
• Martin yn sôn am ddeliau ynni cyfradd sefydlog, cliciwch yma.
• Martin Lewis yn trafod Treth Stamp a chyfraddau Yswiriant Gwladol a Threth Incwm, cliciwch yma.
• Mae Sioe Arian Byw Martin Lewis yn ôl ym mis Hydref 2022 - gallwch ddal i fyny gyda’r penodau blaenorol yma
• Sialens symud i lawr (Downshift) Martin Lewis, cliciwch yma

Mae NESTA wedi creu teclyn i ddangos sut i arbed arian parod gydag un newid i osodiadau eich boeler. D.S. **Mae hwn ar gyfer boeleri combi nwy yn unig**. Cliciwch yma.

Mae’r cynllun ‘Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi’ Advicelink Cymru yn gwirio eich bod yn hawlio popeth y mae gennych hawl iddo. Gellir dod o hyd i wybodaeth trwy ffonio 0808 250 5700 neu cliciwch yma.


Cynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru, cliciwch yma
Gall y Sefydliad Banc Tanwydd helpu'r rhai sydd mewn argyfwng tanwydd, cliciwch yma.
Diwrnod Ymwybyddiaeth Tlodi Tanwydd – 2il Rhagfyr 2022, cliciwch yma.
Grantiau a Buddion i dalu biliau ynni, cliciwch yma

Cadw'n Ddiogel, Cynnes ac Iach – canllaw ar gyfer iechyd a lles y gaeaf | Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol
Mae’r llyfryn yn cynnwys:
• Cyngor iechyd swyddogol y GIG
• Gwybodaeth ymarferol am ddiogelwch nwy a theclynnau
• Gwasanaethau brys cenedlaethol a’u manylion cyswllt
• Cyngor i gefnogi pobl yn ystod yr argyfwng costau byw

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es