Cadw’n Ddiogel | Addysg Oedolion Cymru

Cadwn Ddiogel - Dyletswydd Prevent

Cadw'n Ddiogel - Dyletswydd Prevent

Mae rhan o ddyletswydd diogelu'r Sefydliad yn cynnwys amddiffyn unigolion sy'n agored i niwed rhag perygl o radicaliaeth ac eithafiaeth. Gelwir hyn yn Dyletswydd Prevent.

Menter llywodraeth yw Prevent sy'n anelu at atal pobl rhag cymryd rhan (radicaleiddio), neu gefnogi eithafiaeth dreisgar.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch ein fideos i ddeall y Ddyletswydd Prevent yng Nghymru, ein gwerthoedd a sut i adnabod ac adrodd am bryderon a sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgwrsiwch gyda rhywun

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Prevent, radicaleiddio neu eithafiaeth, cysylltwch â Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig).

Ffoniwch: 03300 580845

Anfonwch neges destun: 07931 204613

Neu e-bostiwch ni: cath.hicks@adultlearning.wales

Neu anfonwch e-bost at Swyddogion Diogelu'r Sefydliad

 
Get Safe Online logo   Get Safe Online Cymru

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es