Canllaw Defnyddiwr Offeryn Hygyrchedd | Addysg Oedolion Cymru

 

Sut i Ddefnyddio'r Offeryn Hygyrchedd 'Recite Me'

Mae Recite Me yn far offer hygyrchedd sydd ar gael ar ein gwefan, sy'n helpu i wneud gwylio a darllen y wefan mor hawdd â phosibl. Isod mae esboniad o sut y gellir defnyddio pob un o'r offer ar y bar offer:

 

 

I agor bar offer ReciteMe, pwyswch 'Cymorth Hygyrchedd' ar frig ochr dde unrhyw dudalen ar wefan Addysg Oedolion Cymru. Bydd y bar offer yn agor ar frig y dudalen.

 

Ar y bar offer, bydd y botymau gwyrdd 'chwarae', 'blaenorol' a 'nesaf' yn darllen cynnwys y dudalen i chi.

 

Gwnewch destun y dudalen yn fwy neu'n llai gyda'r botymau + a -. Pwyswch y botwm 'Aa' i ddewis ffont gwahanol, addasu uchder y llinell neu fylchau nodau.

 

Pwyswch yr olwyn lliw i ddewis thema lliw gwahanol, gan wneud y dudalen yn haws i'w ddarllen.

 

Defnyddiwch y pren mesur i danlinellu neu ganolbwyntio ar rannau penodol o'r dudalen.

 

Mae'r teclyn mwgwd sgrin yn cuddio'r dudalen, gan ddangos dim ond yr adran rydych chi am ei darllen.

 

Gyda'r teclyn geiriadur, gallwch ddewis gair ar y dudalen i glywed neu ddarllen diffiniad geiriadur o'r gair.

 

Pwyswch y botwm iaith i ddarllen y dudalen yn eich dewis iaith.

 

Mae'r botwm tudalen yn gadael i chi weld y dudalen mewn testun plaen.

 

Gyda'r botwm lawrlwytho, gallwch lawrlwytho ffeil sain o destun ar y dudalen. Dewiswch y testun rydych chi am ei lawrlwytho a gwasgwch y botwm lawrlwytho.

 

Gyda'r chwyddwydr gallwch chi chwyddo i mewn ar rannau o'r dudalen.

 

Gosodiadau. Dewiswch eich gosodiadau dewisol ar gyfer yr offeryn ReciteMe.

 

Ailosodwch eich gosodiadau ReciteMe i'r rhagosodiad.

 

Canllaw Defnyddiwr Recite Me

 

I gau bar offer ReciteMe, pwyswch yr 'x' ar ochr dde uchaf y bar offer.

 

 

 

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es