Addysg Undeb Llafur | Addysg Oedolion Cymru

Croeso i'n dysgu gyda TUC Cymru 

Gan weithio gyda TUC Cymru, darparwn hyfforddiant o ansawdd uchel i bob cynrychiolydd undeb gweithle yng Nghymru.


Rydym yn gwybod y gwahaniaeth mae cynrychiolydd undeb wedi'i hyfforddi yn gallu ei wneud i weithwyr.

Mae cynrychiolwyr undebau’n gwneud yn siŵr fod gan bobl sy’n gweithio lais yn y gwaith. Mae gweithleoedd trefnus, lle mae gweithwyr yn cymryd rhan mewn penderfyniadau:

➔ yn cynnig gwell cyfleoedd hyfforddi
➔ yn talu'n well
➔ ac yn fwy diogel a theg.

Mae'n Addysg Cyngres Undebau Llafur Cymru (TUC Cymru) yn darparu hyfforddiant o safon uchel i bob cynrychiolydd undeb yn y gweithle yng Nghymru.

 

Mae ein cyrsiau yn sicrhau bod gan gynrychiolwyr undebau y sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen arnynt i barhau i wneud gwaith ardderchog. Ar ôl llwyddo i gwblhau ein cyrsiau, bydd cynrychiolwyr yn cael credydau addysgol sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael addysg Undebau Llafur?

Bwriedir i wybodaeth ein cwrs fod mor gywir â phosib. Os na allwch ddod o hyd i gwrs sy'n addas i'ch anghenion neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni - bydd ein tîm TU ymroddedig yn hapus i helpu.

Ffoniwch ni ar 02922746635

Neu e-bostiwch: mair.owen@adultlearning.wales

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, yn diwtor, yn bartner neu'n aelod! Beth bynnag yr hoffech ei wneud, byddem wrth ein bodd pe baech yn rhan o'r hyn a wnawn.

Cysylltwch â ni
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es