Cynrychiolwyr Undeb Cam 2 | Addysg Oedolion Cymru
Cynrychiolwyr Undeb Cam 2
Dysgu o Bell/Ar-lein

Cynrychiolwyr Undeb Cam 2

Cod y Cwrs: Y23T/82
B

Cost y cwrs i'w gadarnhau.
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
Anachrededig

Cynnwys

Os ydych wedi cwblhau'r cwrs rhan 1 y TUC ar gyfer cynrychiolwyr undeb neu debyg gydag undeb arall, bydd y cwrs yn eich helpu i symud ymlaen o fewn eich rôl mewn undeb llafur gan ymdrin â:

• Rolau arwain yn strwythur y gangen hy Cadeirydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd
• Sut mae undeb llafur yn gwneud penderfyniadau a sut y gallwch chi lunio ei bolisïau
• Sut i gynnal trafodaethau effeithiol
• Trefnu ymgyrchoedd llwyddiannus

Yr amddiffyniad gorau yn y gweithle yw undebau llafur trefnus ac effeithiol ond mae deall beth yw ein hawliau a sut i wneud y defnydd gorau ohonynt yn hanfodol i'ch rôl. Byddwch yn dysgu am:

• Contractau cyflogaeth
• Diswyddo teg neu annheg
• Cydraddoldeb ac amrywiaeth
• Gweithredu diwydiannol

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs achrededig gydag Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Wedi cwblhau cymhwyster Cam 1 Cynrychiolwyr Undeb.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen cyfrifiadur neu liniadur gyda chamera a meicroffon.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es