Hyfforddi’r Hyfforddwr | Addysg Oedolion Cymru
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Dysgu o Bell/Ar-lein

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cod y Cwrs: Y24W/87
I

Cwrs Lefel 2 Hyfforddi'r Hyfforddwr. Mae hwn yn gwrs rhagarweiniol ar ddulliau a thechnegau o hyfforddi.


Cost y cwrs i'w gadarnhau.
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
Anachrededig

Trosolwg

Cwrs ar-lein Dysgu yn y Gweithle dan arweiniad tiwtor yw hwn. Mae'r cwrs Hyfforddi'r Hyfforddwr wedi'i gynllunio i roi cyflwyniad cadarn i ddysgwyr am ddull systematig o hyfforddi. Mae'n meithrin y sgiliau, yr wybodaeth a'r galluoedd y mae'n ofynnol iddynt eu cael er mwyn fod yn hyfforddwr effeithiol.
Mae ffioedd i'w dalu am y cwrs ond mae consesiynau yn bosibl.
Os yw prosiect Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) yn rhan o'ch gweithle, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth i dalu ffioedd y cwrs.

Cynnwys

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar y cylch hyfforddi, sy'n cwmpasu tri phrif faes:
cynllunio, cyflwyno, asesu.
Bydd y cwrs yn edrych ar:
• Cefnogi anghenion dysgwyr
• Gwahanol arddulliau dysgu
• Dulliau a gweithgareddau asesu
• Cynllunio sesiwn hyfforddi ac adnoddau
• Rhoi adborth

Cymhwyster

Dyfarniad L2 Agored Cymru - Hyfforddi'r Hyfforddwr

Gofynion Mynediad

Mae angen i chi fod ar lefel 2 neu'n uwch yn y sgil hanfodol o lythrennedd a chyfathrebu.

Llwybr Gyrfa

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3 (AET)

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno ar-lein, bydd arnoch angen:
• cyfrifiadur neu liniadur gyda meicroffon a chlustffonau
• cysylltiad â'r rhyngrwyd
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es