Rheoli Straen | Addysg Oedolion Cymru
Rheoli Straen
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Rheoli Straen

Cod y Cwrs: Y24W0005A
L

Cwrs Rheoli Straen ar-lein a arweinir gan diwtor, sy'n canolbwyntio ar gyd-destun gweithle.


1 wythnos
18/09/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am un diwrnod gyda gwersi am 6 awr o 9:30 AM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mercher
£40 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £20 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
1 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am un diwrnod gyda gwersi am 6 awr o 9:30 AM hyd 3:00 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Deall straen a'i achosion posibl. Gwybod symptomau straen. Gwybod sut y gellir rheoli straen. Efallai y bydd ffioedd cwrs yn gysylltiedig â’r cwrs hwn – cysylltwch â ni am fanylion. Os yw eich gweithle wedi’i gwmpasu gan brosiect Cronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF) efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth gyda ffioedd cwrs.

Cynnwys

Mae'r cwrs rheoli straen hwn yn darparu archwiliad cryno o arwyddion straen, achosion a damcaniaethau yng nghyd-destun y gweithle. Mae cyfranogwyr yn dysgu strategaethau ymarferol ar gyfer rheoli straen, gan gynnwys cynlluniau personol. Mae'r cwrs yn rhoi pwyslais ar feithrin diwylliant gwydn yn y gweithle, gan fynd i'r afael nid yn unig ag ymdopi unigol ond hefyd arferion arwain. Bydd gan gyfranogwyr dulliau effeithiol i lywio a lliniaru straen yn y gweithle.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofyniad mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs, byddwch yn gallu symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch gyda ni, neu gyrsiau eraill sy'n addas i'ch anghenion.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch: • cysylltiad rhyngrwyd • gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol • defnydd o'r porwr gwe Chrome lle bo hynny'n bosibl.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es