Iechyd Emosiynol a Lles | Addysg Oedolion Cymru
Iechyd Emosiynol a Lles
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Iechyd Emosiynol a Lles

Cod y Cwrs: B24C0002A

4 wythnos
17/09/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £65 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Mental Health Matters Cymru (MHM), Swyddfeydd Undeb, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1JW
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
4 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2½ awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 12:30 PM ar Ddydd Mawrth

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es