Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig | Addysg Oedolion Cymru
Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig
Cyfunol
Saesneg

Deall Awtistiaeth ac Anhwylder Sbectrwm Awtistig

Cod y Cwrs: T24C0001A

2 wythnos
18/09/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 diwrnod gyda gwersi am 5 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 3:30 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £65 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Plaza'r Porth, Maes Ffowndri Plaza'r Porth, Y Porth, CF39 9PG
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
2 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 3 diwrnod gyda gwersi am 5 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 3:30 PM ar Ddydd Mercher

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es