Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3 | Addysg Oedolion Cymru
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3
Cyfunol
Saesneg

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3

Cod y Cwrs: X24C0002A
I

Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3


13 wythnos
16/10/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 5 mis gyda gwersi am 6 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 4:00 PM ar Ddydd Mercher
£300 (Efallai y bydd gennych hawl i gyfradd ostyngol - gweler y polisi ffioedd) / £430 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Swyddfa AOC|ALW Wrecsam, 33 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
13 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 5 mis gyda gwersi am 6 awr yr wythnos o 9:30 AM hyd 4:00 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cynnig y cyfle i chi fynychu cwrs achrededig i ymgeiswyr sy’n gweithio neu’n dymuno gweithio fel athrawon/hyfforddwyr yn y sector addysg bellach a sgiliau.

Cost y cwrs yw £300, gyda chonsesiynau ar gael.

Cynnwys

Mae hwn yn gwrs Wyneb yn Wyneb a fydd yn cymryd lle yn Ystafell Hyfforddi Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales Wrecsam.

Cymhwyster

Mae’r Dyfarniad yn fan cychwyn ac yn gyflwyniad i’r sawl sy'n newydd i addysgu a hyfforddi neu'r sawl sy'n dymuno addysgu neu hyfforddi yn y sectorau addysg bellach a sgiliau. Gallwch gael rhagor o fanylion am y cymhwyster drwy ddilyn y ddolen yma: http://www.agored.cymru/Unedau-a-Chymwysterau/Cymhwyster/126968

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad ac Asesiad Cychwynnol
Rhaid i ddysgwyr fod yn 19 oed o leiaf i gyflawni'r cymhwyster hwn.
Dylai pob athro dan hyfforddiant sy'n ymuno â'r rhaglenni cymhwyster hyn gael asesiad cychwynnol o’u medr mewn Saesneg, Mathemateg a TGCh. Bydd pob ymgeisydd yn cwblhau asesiad Sgiliau Cyfathrebu, a rhaid iddynt gyflawni Lefel 2 (TGAU gradd A*-C) i fynychu'r cwrs.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

• beiro, papur nodiadau, cyfrifiadur neu liniadur.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es