Sgiliau Hanfodol Ar-Lein | Addysg Oedolion Cymru
Sgiliau Hanfodol Ar-Lein
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Sgiliau Hanfodol Ar-Lein

Cod y Cwrs: Y24C0001A
M

Cam Un Lefel 2 Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol a NEU Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol Lefel 2


48 wythnos
01/08/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 12 mis gyda gwersi am 1 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 11:00 AM ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul, er mai dim ond am gyfanswm o 1 awr yn ystod cyfnod y cwrs bydd disgwyl i ddysgwyr fynychu fel arfer.
Am ddim
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
48 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 12 mis gyda gwersi am 1 awr yr wythnos o 10:00 AM hyd 11:00 AM ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul, er mai dim ond am gyfanswm o 1 awr yn ystod cyfnod y cwrs bydd disgwyl i ddysgwyr fynychu fel arfer.

Anachrededig

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn dechrau gydag Asesiad Cychwynnol trwy WEST, gellir cynnal yr asesiad hwn trwy gydol y flwyddyn academaidd.
Y cwrs yma yw'r cam cyntaf i gymhwyster Lefel 2 a dderbynnir gan fwyafrif helaeth y colegau a'r prifysgolion yng Nghymru fel yn gyfwerth â gradd TGAU A-C mewn Mathemateg NEU Saesneg Iaith.
Byddwch yn cael cyfnod o hunan astudio i fynd a chi i lefel 2 ac yna byddwch yn trosglwyddo i gam 2 sef dosbarth ar-lein dan arweiniad tiwtor a fydd yn eich paratoi ar gyfer asesiadau ac arholiadau sydd dan oruchwyliaeth, ar ddiwedd y cwrs.

Cynnwys

Gall dyddiad cychwyn y cwrs amrywio trwy gydol y Flwyddyn Academaidd unrhyw bryd rhwng Awst 1af 2023 - 31 Gorffennaf 2024.
Hunan-astudio ar-lein sy'n cyd-fynd â'ch amserlen brysur.
Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar yr ystod eang o ddarllen, ysgrifennu a chyfathrebu ar lafar NEU ar yr ystod eang o sgiliau rhifedd sy'n ofynnol i gyflawni'r cymhwyster.

I drafod y cwrs hwn yn fwy manwl cysylltwch â Sian Williams ar:

ebost - Sian.Williams@adultlearning.wales
ffôn - 029 22746668

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif gwblhau gennym a'r cyfle i symud ymlaen i Gymhwyster a Gydnabyddir yn Genedlaethol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

• Lefel 2 Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol
• Lefel 2 Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol:
• gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera, meicroffon a chlustffonau; cysylltiad rhyngrwyd.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es