Therapi Harddwch – Gofal Croen a Gwasanaeth Cwsmeriaid | Addysg Oedolion Cymru
Therapi Harddwch – Gofal Croen a Gwasanaeth Cwsmeriaid
Ystafell Ddosbarth
Saesneg

Therapi Harddwch – Gofal Croen a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Cod y Cwrs: G23C0063A
L

Therapi Harddwch - Gofal Croen a Gwasanaeth Cwsmeriaid


9 wythnos
10/06/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 5 awr yr wythnos o 9:15 AM hyd 2:45 PM ar Ddydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £292.50 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
BeautyBase, 1C Ffordd Penrhyd, Bae Colwyn, LL29 8LG
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
9 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 5 awr yr wythnos o 9:15 AM hyd 2:45 PM ar Ddydd Llun

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Anatomeg a ffisioleg y croen; Adnabod mathau o groen; Adnabod cynhyrchion gofal croen; arddangosiadau ymarferol; Iechyd a Diogelwch; Delio â chwynion a gofynion cwsmeriaid; dyletswyddau'r dderbynfa; Cyfathrebu gyda chleientiaid a chwsmeriaid; Hyrwyddo ac argymell cynhyrchion gofal croen.

Cynnwys

Mae'r cwrs achrededig llawn yma yn ymdrin gyda sut i gyflwyno ystod o driniaethau gofal croen yn ogystal â sut i baratoi offer yn barod ar gyfer triniaethau harddwch.

Cymhwyster

Agored Cymru (2 uned 5 credyd).

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn yn dilyn Cyflwyniad i Drin Gwallt a Harddwch.

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau Iechyd a Harddwch Achrededig Pellach.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Dim byd, darperir popeth.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es