Sesiwn Blasu – Cymraeg gyda Rhifedd | Addysg Oedolion Cymru
Sesiwn Blasu –  Cymraeg gyda Rhifedd
Ystafell Ddosbarth
Dwyieithog

Sesiwn Blasu – Cymraeg gyda Rhifedd

Cod y Cwrs: Q23B0031A
B

Dysgu Cymraeg ar gyfer gweithgareddau bob dydd


1 wythnos
22/05/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am un diwrnod gyda gwersi am 2 awr o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mercher
Am ddim
Canolfan Mileniwm Pill, Canolfan Mileniwm Pilgwenlli, Casnewydd, NP20 2GH
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
1 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am un diwrnod gyda gwersi am 2 awr o 10:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Mercher

Anachrededig

Trosolwg

Sesiwn flasu yw hon. Cychwyn ar daith i ddysgu rhywfaint o Gymraeg sylfaenol at ddefnydd pob dydd.

Cynnwys

Dysgu Cymraeg ar gyfer gweithgareddau bob dydd: siopa, archebu bwyd mewn caffi, cyfri, dweud yr amser, rhifedd sylfaenol yn y Gymraeg, a llawer mwy.

Cymhwyster

Dim cymhwyster ffurfiol.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion.

Llwybr Gyrfa

Y posibilrwydd i fynychu cwrs hirach yn y dyfodol agos.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Pen ysgrifennu a phapur.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es