Hyfforddi’r Hyfforddwr | Addysg Oedolion Cymru
Hyfforddi’r Hyfforddwr
Dysgu o Bell/Ar-lein
Saesneg

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Cod y Cwrs: S23C0244A
L

Hyfforddi'r Hyfforddwr


8 wythnos
06/06/2024
Tystysgrif am ddim
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 9:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Iau
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £156 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
8 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 2 mis gyda gwersi am 3 awr yr wythnos o 9:00 AM hyd 12:00 PM ar Ddydd Iau

Wedi'i achredu'n llawn

Mae hwn yn gwrs achrededig sydd wedi'i ardystio gan AGORED

Trosolwg

Mae'r cwrs hwn yn paratoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu hyfforddiant llwyddiannus i oedolion. Byddwch yn dysgu egwyddorion allweddol hyfforddi, gan eich galluogi i ddeall yn well sut mae pobl yn dysgu, yn cadw ac yn trosglwyddo gwybodaeth. Mae uned sgiliau hanfodol wedi'i hymgorffori yn y cwrs i'ch helpu i ddysgu sut i gefnogi'r rhai ag anghenion sgiliau hanfodol.

Cynnwys

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar y cylch hyfforddi, sy'n cwmpasu tri phrif faes: cynllunio, cyflwyno, asesu. Bydd y cwrs yn edrych ar: • Cefnogi anghenion dysgwyr • Gwahanol arddulliau dysgu • Dulliau a gweithgareddau asesu • Cynllunio sesiwn hyfforddi ac adnoddau • Rhoi adborth

Cymhwyster

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru - Hyfforddi'r Hyfforddwr.

Gofynion Mynediad

Y gallu i ysgrifennu ar safon Lefel 2 - h.y. ysgrifennu mewn paragraffau.
Y gallu i gymryd rhan lawn mewn cwrs lefel 2.

Llwybr Gyrfa

Agored Cymru - Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant Lefel 3 (AET).

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan y cyflwynir y cwrs hwn ar-lein bydd dysgwyr angen naill ai gliniadur neu gyfrifiadur personol gyda chamera a meicroffon, WIFI a chyfeiriad e-bost.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es