Hanes Cymru – Streic y Glowyr – 1984 | Addysg Oedolion Cymru
Hanes Cymru – Streic y Glowyr – 1984
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Hanes Cymru – Streic y Glowyr – 1984

Cod y Cwrs: P23C0059A
M

Streic y Glowyr 1984-85: Lleisiau o'r Cymoedd


4 wythnos
08/07/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 2:00 PM hyd 4:00 PM ar Ddydd Llun
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £52 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Canolfan Dove, Banwen, Canolfan Gymunedol Banwen, Castell-nedd, SA10 9LW
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
4 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 4 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 2:00 PM hyd 4:00 PM ar Ddydd Llun

Anachrededig

Trosolwg

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i rannu eich profiadau o’r streic 40 mlynedd ers ei chychwyn, a byddwn yn adolygu’r sylw yn y cyfryngau ar y pryd. Byddwn yn defnyddio ffynonellau amlgyfrwng i ddadansoddi a thrafod y digwyddiadau a’r hyn y maent yn ei olygu i ni heddiw.

Cynnwys

Bydd y cwrs byr yma yn rhoi trosolwg o’r streic ddiwydiannol chwerw i amddiffyn y pyllau a’r cymunedau oedd yn dibynnu arnynt.
Edrychir ar yr achosion, y prif ddigwyddiadau a'r cymeriadau, ynghyd a'r canlyniadau. Canolbwyntir yn benodol ar ddigwyddiadau a phrofiadau’r glowyr yng Nghymoedd De Cymru, a’r menywod a fu’n ymladd ochr yn ochr gyda nhw o fewn cyd-destun y cymunedau ehangach.

Cymhwyster

Nid yw'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad i fynychu'r cwrs hwn. Croeso i bawb.

Llwybr Gyrfa

Mwy o gyrsiau Hanes gydag AOC.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cwrs Wyneb yn Wyneb yw hwn. Bydd pen ysgrifennu a llyfr nodiadau neu offer digidol yn ddigonol.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es