Celf a Chrefft | Addysg Oedolion Cymru
Celf a Chrefft
Ystafell Ddosbarth
Saesneg gyda rhywfaint o Gymraeg

Celf a Chrefft

Cod y Cwrs: G23C0058A
B

Gweithdy Celf a Chrefft


6 wythnos
04/06/2024
Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 6:00 PM hyd 8:00 PM ar Ddydd Mawrth
Am ddim (Dysgwyr sy'n byw/gweithio yng Nghymru) / £78 (Dysgwyr o du allan i Gymru)
Llyfrgell Llanfairfechan, Heol y Pentref, Llanfairfechan, LL33 0AA
Diddordeb yn y cwrs hwn?
Cofrestrwch heddiw!
6 wythnos

Mae'r cwrs yma yn rhedeg am 6 wythnos gyda gwersi am 2 awr yr wythnos o 6:00 PM hyd 8:00 PM ar Ddydd Mawrth

Anachrededig

Trosolwg

Cwrs ar gyfer rhai sydd gyda diddordeb mewn archwilio amrywiaeth o grefftau, i'ch galluogi i fynegi creadigrwydd a datblygu sgiliau i gynhyrchu amrywiaeth o brosiectau celf a chrefft amserol a thymhorol.

Cynnwys

Yn ystod y cwrs byddwch yn arbrofi gyda thechnegau, prosesau a defnydd amrywiol o gyfryngau gwahanol i greu amrywiaeth o ddeilliannau.

Cymhwyster

Amherthnasol.

Gofynion Mynediad

Amherthnasol.

Llwybr Gyrfa

Posibilrwydd i fynychu fersiwn achrededig o'r cwrs.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd adnoddau yn cael eu darparu.
 - 
Arabic
 - 
ar
Bengali
 - 
bn
German
 - 
de
English
 - 
en
French
 - 
fr
Hindi
 - 
hi
Indonesian
 - 
id
Portuguese
 - 
pt
Russian
 - 
ru
Spanish
 - 
es